Yönetim Kurulu 2018-2021

Baran Çağlar Çetinkaya – Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu Eşbaşkanı 

1995 yılında doğmuştur. Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği – Kaos GL temsilcisi olarak 2019 yılında Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu Eş Başkanlığına seçilmiştir. Tarih bölümü mezunudur. 2012 yılından bu yana Gençlik ve LGBTI+ Hakları için çalışma yürütmektedir. Daha önce göç alanında kadın ve çocuk sağlığı üzerine çalışmıştır. Halihazırda HIV+ ve Gençlik Hareketliliği alanında danışmanlık yapmaktadır. GoFor’un Avrupa Gençlik Forumu delegesidir.

Darya Kızılboğa – Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu Eşbaşkanı 

1992 yılında doğmuştur. Kimya ve Sosyal Hizmetler Bölümü mezunudur. Tarım teknolojisi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Bir Kadın Bir Hayat Derneği temsilcisi olarak 2019 yılında Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu Eş Başkanlığına seçilmiştir. 2008 yılında Yaşlı ve Engelli bireylerin haklarına yönelik bir siyasi partide yer almış ve birimin sekreteryasında görev almıştır. 2011 yılından beri Çocuk ve Gençlik çalışmaları yürüttüğü Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda 2015-2017 yıllarında yönetim kurulunda yer almıştır. 2015 yılından bu yana da yoğunlukla kadın çalışmaları yürütmektedir. Hali hazırda genç kadınların siyasete katılımları ile ilgili çeşitli siyasi eğitimler alıp, kadın hakları üzerine politika üretme çalışmaları yapmaktadır.

Yücel Kasapoğlu-Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu Sekreteri

1993 yılında doğmuştur. Ankara Bilkent Üniversitesi Bİlgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri Mezunudur. 2019 yılında AFS Gönüllüleri Derneği temsilcisi olarak Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu Sekreterliğine seçilmiştir. Afs Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Saymanıdır. 2011 yılından beri kültürlerarası iletişim konusunda çalışmaktadır. Organizasyon ve reklam sektöründe danışmanlık yapmaktadır.

Aydın Altunatmaz – Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu Saymanı

1994 yılında doğmuştur. Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur, Zihin Engellilerin Eğitimi Yüksek Lisans bölümünde öğrenime devam etmektedir. Engellilik ve Gençlik alanında gönüllü tecrübeleri olmuş ve bunun yanında öğretmen olarak çalışmıştır.Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın temsilcisi olarak 2018 yılında GoFor yönetim kuruluna seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliği ve Saymanlık görevinin yürütmektedir.

Derya Çok- Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu Üyesi