Yeşil Sol Parti 2023 Seçim Bildirisine İlişkin Görüş

Yeşil Sol Parti’nin 30 Mart 2023 tarihinde duyurduğu seçim bildirisi metni, seçimi kazanmaları halinde hükümet politikalarının temelini oluşturma iddiasında bir metindir.

Gençlik Örgütleri Forumu olarak seçim bildirisinde yer alan gençlikle ilgili taahhütlere geri bildirim metni hazırladık. Başlık başlık incelemeden önce tüm metin hakkında şunu söyleyebiliriz ki Yeşil Sol Parti’nin gençleri özgürleştiren yaklaşımı sevindirici olmakla beraber gençlikle ilgili tasarıların gençlerin öğrenci olması varsayımına yoğunlaşmış olması üzerinde durulması gereken bir nokta. 

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar