Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Belgesi yayımda!

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) olarak, gençlerin yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı hedefleyen “Yerel Gençlik Politikası” programının ilk adımını atarak “Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Belgesi”ni yayımladık. Bu belge, gençlerin demokratik süreçlerde daha aktif rol almalarını sağlamak ve yerel kalkınma modelini daha katılımcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla önemli stratejiler sunuyor.

Diyarbakır’da düzenlenen 2024 Üyeler Toplantısı’nda seçim sonrası belediyelere iletilmek istenen mesajlar ve savunuculuk yapılacak alanlara dair atölye çalışması gerçekleştirdi. Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Belgesi, atölye boyunca GoFor üye örgütlerinin üç ayrı başlıkta yaptığı grup çalışmalarıyla oluşturuldu.

Politika belgesini okumak için tıklayın.

Türkiye’deki gençler, yerel yönetimlerde aktif rol almak konusunda çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. Yerel katılım mekanizmaları; katılım, kapsayıcılık ve demokratik işleyiş bakımından yapısal sorunlara sahip. Gençlerin, hayatlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen konularda kendi ihtiyaç, talep ve fikirlerini yerel karar alma mekanizmalarına iletememeleri hak ihlallerine yol açıyor.

Politika belgesi, gençlerin yerel yönetimlere katılımını artırmak amacıyla mevcut sorunları tespit ediyor, bu sorunların önemini açıklıyor ve çözüm önerileri sunarak yasal çerçevelerde yapılması gereken değişiklikleri vurguluyor. 

Belge, üç ana tema etrafında şekilleniyor:

  1. Stratejik Plan ve Bütçeleme
  2. Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonları
  3. Kent Konseyleri ve Gençlik Meclisleri

Bu temalar, gençlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve katılımını artırarak, demokratik yerel yönetim anlayışının benimsenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu temel sorunlara yönelik çözüm önerileri, belediyelerin gençler ve gençlik örgütleri ile işbirliklerini artırarak, gençlerin tüm sürece anlamlı bir biçimde etki edebilmelerini sağlayacak mekanizmaların ve yasal çerçevelerin oluşturulmasını öngörüyor.

Gençlerin yerel yönetimlere katılımı, sadece kendi sorunlarını ve ihtiyaçlarını yansıtmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda demokratik süreçleri güçlendirerek daha kapsayıcı ve etkili bir yönetim modeli oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Yerel yönetimlere katılım, Türkiye’nin yerel kalkınma modelinin sürdürülebilirliği için de büyük önem taşıyor.

Politika belgesini okumak için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar