Toy Gençlik Derneği

Toy Gençlik Derneği, gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif
katılımını, akranlar arası yatay öğrenme ortamlarının yaratılmasını, gençlerin gönüllülük bilinci ile
tanışmasını sağlamak adına sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda yerel, ulusal ve
uluslararası alanlarda faaliyetler göstermektedir.
Toy Gençlik; gençleri sorunun öznesi olarak görmek yerine, gençleri çözümün bir parçası
olarak görür ve gençlerin yaşadığı toplumda daha eşit yurttaşlar olarak yaşamasını sağlamaya yönelik
iyileştirmelere odaklanmaktadır. Bu sebeple ilk olarak gençlerin sahip olduğu hakları ve fırsatları
bilgilendirmek için tematik konularda eğitimler/bilgilendirme günleri düzenlemektedir (İnsan Hakları,
Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi- Erasmus+, Proje Döngüsü Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Sağlık,
Dijital Vatandaşlık, Aktivistler için Bilgi İletişim Teknolojileri Araçları, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri).

Adres
Toy Gençlik Derneği Ofisi: Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak No: 84/25 Tepebaşı / Eskişehir

Web Sitesi
https://www.toygenclik.org/

Sosyal Medya