Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Derneğimiz, 13.10.2010 İzmir’in Konak ilçesinde roman toplumunun eğitime
erişiminin önündeki engelleri kaldıra bilmek amaçlı birbirine inan 15 gençten oluştu
derneğimizin birincil öncelliği roman gençlerin eğitim öğretim hayatına devam
edebilmesini sağlaya bileceği koşulları oluşturmak Roman toplumunu dil ,kültür, tarih
gibi tematik alanlarda bilinçlendirerek diri tutmak bunun yanı sıra yerel yönetimlerde
iş birliği yaparak toplumsal sorunlara çözüm aramak ulusal ve uluslar arası alanda
gençlik ağları kurulmasına öncülük ve teşvik etmektedir.

Adres
Güney mahallesi Gaziler caddesi No:390/A Konak İZMİR

Sosyal Medya