Momentum Gençlik Ağı Derneği

Momentum Gençlik Ağı Derneği; 2018 yılında gençlerin toplumdaki karar alma
mekanizmalarındaki görünürlüğünün ve temsiliyetinin artırılması hedefiyle tarihsel eşitlik, özgürlük
ve dayanışma ilkeleri etrafında bir araya gelmiş, gençlerle birlikte çatışmadan uzak, eşitlikçi ve
hakça bir mücadeleyi kendine şiar edinen yeni bir siyasi dilin inşa edilmesine katkıda bulunmayı
hedeflerken gençlik alanında hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Öte yandan, dernek ekosisteme saygılı adil bir üretim-tüketim-bölüşüm sistemi için diğer tüm
dezavantajlı gruplarla birlikte ilerlemeyi, her türlü eşitsizlikle mücadele etmeyi ana hedefleri olarak
belirlemektedir.

Bu bağlamda Momentum;
 Gençlik politikaları, gençlik hakları, gençlerin sivil toplum ve siyasetteki görünüm ve
temsiliyetinin artırılması
 Eşitlikçi, adil ve demokratik bir toplum için gençliğin bir özne olarak sahip olduğu role
dair farkındalığın artırılması
 Türkiye’de gençlik alanında çalışmalar yapmakta olan sivil toplum kuruluşları ile
gençlik hakları kapsamında çeşitli ortaklıklar ve iş birliklerinin yapılması
 Ortak ilkeler kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi
 Çeşitli eğitim yöntemlerini kullanarak topluma ve özellikle gençliğe fayda sağlayacak
sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi
 Öğrenci/stajyer/”tecrübesiz” adı altında sömürülen genç emeğinin görünür kılınması
ve genç emeğinin örgütlenmesi gibi konularda faaliyet göstermektedir.

Web Sitesi
http://momentum.org.tr/

Sosyal Medya