Gönüllü Hizmetler Derneği

Gönüllü Hizmetler Derneği, kökeni 1959 yılında kurulan Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği’ne dayanan ve o günden günümüze dek ülke çapında iki bine yakın uluslararası gönüllü çalışma kampı düzenlemiş bir dernektir. 1972’de bugünkü adını alan derneğin çalışmalarına parasal destek sağlamak amacıyla 1979’da kurulan Gençtur Turizm ve Seyahat Acentesi, 1980’de tüm derneklerin kapatılması üzerine Gönüllü Hizmetler Derneği’nin çalışmalarını üstlenmiş ve 2019 yılında Gönüllü Hizmetler Derneği’nin yeniden hayata geçi- rilmesine kadar, 40 yıl boyunca başarıyla yürütmüştür.

1959 yılında başlayan yolculuğumuz geçen zaman içerisinde toplumdaki, dünyadaki ve yereldeki gereksinimleri ve eğilimleri de izleyerek yeniden kurgulandı, güncellendi ve bugünkü konuma geldi. Günümüzde Gönüllü Hizmetler Derneği bünyesinde bulunan 10 programa gönüllü çalışmaya gereksinim duyan bir toplumsal durum oluştuğunda yenileri eklenebilecektir.

Adres
İstiklal Cad. No:108 Aznavur Pasajı Kat:5 Galatasaray / İstanbul

Web Sitesi
http://www.gonulluhizmetlerdernegi.org

Sosyal Medya