Gençlik Servisleri Merkezi Derneği

GSM-Gençlik Servisleri Merkezi, gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak,
toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını destekleyebilmek amacıyla 1985 yılında Ankara’da
kurulmuştur.
GSM, gençleri, toplumun temel kaynağı ve en dinamik kesimi olarak kabul eder. Gençlerin toplumsal
yaşama aktif katılımının, demokratik toplumsal alt yapının devamına ve gelişimine katkı sağladığına
inanır.
Gençlerin, geleceğe umutla bakan bireyler olabilmeleri için gençlik çalışmaları ve gençlik
politikalarının hak temelli yaklaşımla gelişimi için gayret gösterir.
GSM tüm program, proje ve faaliyetlerini insani gelişme ve gençlik çalışmalarının temel ilkeleri
çerçevesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini benimseyen bir yaklaşımla ele alır. Gençlerin
zihinsel, duygusal, ruhsal, bireysel, sosyal ve kültürel gelişimleri çalışmalarının ön planında yer alır.
Çalışma Alanlarımız
GÖNÜLLÜLÜK
Dayanışma amaçlı veya toplumsal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik sosyal bir girişimdir ve gençlerin
bireysel ve sosyal gelişimine katkılar sağlayan eşsiz bir öğrenme sürecidir.
GENÇLİK ÇALIŞMALARI
Gençlerin sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve hakları doğrultusunda bireysel, sosyal ve duygusal
gelişimlerini sağlayacak birbirinden farklı faaliyet türü ve yaklaşımı ifade eden, gençleri merkeze alan
bir süreçtir.
GEÇLİK POLİTİKASI
Gençlerin toplumsal, siyasal, sanatsal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımına olanak
sağlayacak, sürdürülebilir, kapsayıcı ve bütüncül gençlik politikaları, gençlerin beklentilerinin ve
ihtiyaçlarının karşılanmasında ve sorunlarının çözümüne büyük ölçüde katkı sağlama potansiyeline
sahiptir.
GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ
Genç bireylerin yeteneklerinin gelişimini, faydalı hizmet, olanak ve fırsatlara erişimlerini, toplumsal ve
ekonomik yaşama aktif katılımlarını ve sorunlarının çözümünün yolunu bulmayı kendilerinin
öğrenmelerini sağlayan bir süreçtir.
GENÇLİK AKTİVİTELERİ
Gençlerin bir araya gelme, sosyalleşme, kendini ifade etme, sevgi ve saygı görme, dinleme ve anlatma
deneyimlerini artırmayı amaçlayan interaktif ve eğlencelik süreçler ile alanları yaratır.

KÜRESEL EĞİTİM
Küresel Eğitim; dünya vatandaşlarının, küresel sorunları kavrayabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri,
değer ve davranışları kazanabilmelerini ve dünya meselelerini anlamalarını kolaylaştıran, Birleşmiş
Milletler tarafından da desteklenen Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ortak programıdır.

Adres
Kocatepe Mah. Bayındır 2 Sk. 45/9 Çankaya Ankara

Web Sitesi
http://www.gsm.org.tr

Sosyal Medya