Anlayış için Gençlik Derneği

Anlayış İçin Gençlik Derneği, 2016 yılında Youth For Understanding değişim programları
gönüllüleri tarafından, gençler ve topluluklar arasında kültürlerarası etkileşimi, değişimi,
karşılıklı saygıyı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek; gençlerin sosyal, kültürel,
sanatsal ve eğitsel gelişimlerine katkıda bulunmak için kurulmuştur. Derneğin merkezi
Ankara’dadır.
Derneğin genel amacı, 14-30 yaş arası gençlerle yaşam boyu öğrenme prensibiyle formal
olmayan eğitim metotlarını kullanarak (1) Kültürlerarası öğrenme çalışmak; (2) katılım
konularına odaklanarak gençlerin güçlenmeleri ve gençlerin aktif yurttaşlık becerilerini
geliştirmesine destek olmaktır. 
Bu doğrultuda dernek gençlerin; 
– Kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini (gençleri güçlendirmek, kapasite
geliştirmek ve kimlik oluşturmalarına katkı sağlamak gibi); sosyal, kültürel, sanatsal
ve eğitsel gelişimlerine katkıda bulunmayı;
– Gençleri ilgilendiren her türlü sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarının
araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını;
– Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, kültürlerarası hoşgörü, saygı, karşılıklı
anlayış ve dostluk ilişkilerini geliştirmeyi;
– Aileler ve topluluklar arasında kültürlerarası etkileşimini, değişimini, karşılıklı saygıyı
ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi; 
– İnsan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve
davranışlara sahip bireyler olmalarını desteklenmesini; 
– Gönüllü hizmet anlayışının ve gönüllülük, katılımcılık ve örgütlenme bilincinin
geliştirilmesini; 
– Aile, toplum ve dünya ile bağlarının güçlenmesini;
– Ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları
için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve
işbirliğinin gerçekleştirilmesini amaçlar.

Adres
15. Cadde (Eski 75. Sokak) No: 1-A, Emek 06510 Ankara

Web Sitesi
https://yfu-turkey.org/