Ali İsmail Korkmaz Vakfı

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) bir kent hakkı ihlaline yönelik olarak yapılan Türkiye genelindeki
protestolarda, yaşam hakkı elinden alınmış olan Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi tarafından 2014 yılında
kurulmuştur. Korkmaz Ailesi, yaşadıkları acıyı umuda çevirmeyi, ülkenin değiştirici gücü olabilecek
gençlere destek olmayı, onların topluma fayda sağlayan bireyler olarak yetişmelerine katkıda
bulunmayı amaçlamıştır. Vakıf, Ali İsmail Korkmaz’ın adını yaşatmayı ve öğrencilik yıllarında başlatmış
olduğu “Toplum İçin Gençlik” çalışmalarını yapılandırılmış bir kurgu içerisinde devam ettirerek,
gençlerin daha önyargısız, daha çatışmasız, daha eşitlikçi, daha sosyal bireyler haline gelmelerini
amaçlamaktadır.
Vakfın nihai hedefi ise önyargılarından arınmış gençlerle beraber daha özgür bir toplum için mücadele
etmektir. Daha eşit bir toplumun, daha sosyal ve katılımcı bireylerin topluma katkı ve fayda sağlaması
için çalışmalarını sürdürmektedir. Karşılıklı diyalog; ayrımcılıkların duyulması, giderilmesi ve hak
ihlallerinin sona ermesi vakfın misyonu arasında yer almaktadır. Bu Kapsamda tüm faaliyetleriyle
gençler arasında hak temelli bir diyalog algısı yaratılması hedeflenmektedir.
ALİKEV henüz genç bir vakıftır, merkezine hak temelli, diyalog odaklı, katılımcı ve paylaşımcı
perspektifi almıştır. Bu perspektifini gençlerin desteği ve katkısı ile yaygınlaştırır.

Adres
Ulucami Mahallesi Bedesten Sokak No:8 Köprübaşı, Antakya/HATAY

Web Sitesi
http://alikev.org

Sosyal Medya