AktiF-İz Gençlik Topluluğu

aktiF-İz Gençlik Topluluğu gençler tarafından 2011 yılında Ankara’da  kurulmuştur. Topluluk,
gençlerin topluma aktif katılımını artırmak, gönüllülük bilincinin gelişmesini ve kişisel ve
profesyonel gelişimini desteklemek için çalışmalar yapmaktadır. Gençlik katılımı, gençlik
hakları ve politikaları, gençlik projeleri konularında; gençlerin bilgilendirilmesi, vatandaşlık
bilincinin oluşturulması, gençlik organizasyonları ile iş birliği çalışmalarını yürütmektedir.
aktiF-İz Gençlik Topluluğu yaptığı çalışmalarla gençlere kendilerini geliştirebilecekleri,
öğrendiklerini paylaşabilecekleri fırsatlar sağlayarak gençlerin kapasitelerini güçlendirerek,
gençlerin de sivil toplumu güçlendirmelerini amaçlamaktadır. Bu çalışmalar yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde yürütülmektedir.

Adres
Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi Koşukavak Mah. 4169/2 Sk. No:5 PK: 70 Bornova/İzmir

Web Sitesi
http://aktif-iz.org/

Sosyal Medya