Türkiye’deki Gençlik Örgütlerinin Haritalandırılması ve Mevcut Durum Analizi Çalışması

Proje Adı: Türkiye’deki Gençlik Örgütlerinin Haritalandırılması ve Mevcut Durum Analizi Çalışması

Destekleyen: Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Projenin tamamlanma tarihi: Kasım 2020

Projenin Amacı: Türkiye’de faaliyet gösteren gençlik örgütlerinin haritalandırılması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi. Çalışmada gençlik örgütleri doğrudan gençlerle çalışan ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif, sosyal girişim, platform ve inisiyatifleri olarak tanımlanmaktadır. Haritanın hem gençlik örgütlerinin ağ oluşturmasına katkı sunması hem de gençlik çalışmalarına katılmak isteyen gençler için kaynak oluşturması amaçlanmaktadır. Tespit edilen ihtiyaçlar ise GoFor’un Türkiye’deki gençlik örgütleri adına savunuculuk faaliyetlerini şekillendirmek amacıyla kullanılacaktır. Çalışma sonunda erişime açık bir çevrimiçi harita ve Gençlik Örgütleri İhtiyaç Raporu yayınlanmıştır.