Türkiye’deki Gençlik Örgütlerinin Haritalandırılması ve İhtiyaç Analizi Raporu 2021

Gençlik Örgütleri Forumu, 2018 yılından itibaren kendi üye örgütlerinin durum tespiti
ve ihtiyaç analizi için çalışmalarını yürütmektedir. 2020 yılında ise gençlik alanına
katkı sunması amacıyla bu çalışma genişletilmiş ve Türkiye’de bulunan bütün gençlik
örgütlerine açık hale getirilmiştir. Bu rapor, Gençlik Örgütleri Forumu tarafından
Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği tarafından sunulan destekle Türkiye’deki
gençlik örgütlerinin haritalanması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla Temmuz
2020-Ocak 2021 tarihleri arasında araştırması tamamlanmış olan anket bulguları
çerçevesinde hazırlanmıştır.


Projede, Türkiye’de gençlik alanında faaliyet gösteren örgütlerin görünürlüğüne
destek olmak, gençler ve gençlik örgütleri için bir rehber oluşturmak, gençlik
örgütlerinin mevcut durumlarını tespit etmek ve kapasite gelişimlerine destek olmak
için yürütülecek projelerde ve savunuculuk faaliyetlerinde kullanılmak üzere veri
elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda çevrimiçi bir anket çalışması
yürütülmüştür. Projenin uygulama aşamasının Covid-19 Pandemi süreci ile kesişmesi
nedeniyle gençlik örgütlerinin pandemiden nasıl ve ne derece etkilendiklerini
anlamaya yönelik sorular da eklenmiştir.
Haritalama çalışmasında yalnızca haritada görünür olmak isteyen örgütlere yer
verilmiştir. Hangi bilgilerin haritada yayınlanacağına ankette belirtilen maddelerle
anketi dolduran örgüt yetkilileri karar vermiştir. Haritalama çalışmasının nihai haline
https://orgutler.go-for.org/ adresinden ulaşılabilir.