Siyasi Partilerin Gençlik Perspektifinden Değerlendirilmesi -2019

Türkiye en son 24 Haziran 2018 tarihinde milletvekilliği seçimini gerçekleştirdi. Meclise toplam 600 vekil girdi. 2018 seçiminin gençlik alanı açısından farklı yanı daha önce 25 olan seçilme yaşının 18’e indirilmesiydi.

Gençlerin siyasete katılımının artırılması amacıyla anayasanın 76. Maddesi “Yirmi beş yaşını dolduran her Türk Milletvekili seçilebilir” maddesi, 2017 yılında “On sekiz yaşını dolduran her Türk Milletvekili seçilebilir” şeklinde değiştirilmişti.