Sekretarya

Hasan Oğuzhan Aytaç

Genel Koordinatör

hasanoguzhan.aytac@go-for.org LinkedIn icon

1994’te Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne gitti. Uzun yıllardır gençlik hakları alanında çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve uzman olarak çalışıyor. GoFor’daki görevine ek olarak Avrupa Gençlik Forumu’nda Türkiye’yi eş-temsilci olarak temsil ediyor.

Ela Serpil Evliyaoğlu

Programlar Direktörü

ela.evliyaoglu@go-for.org LinkedIn icon

2013 yılında Bilkent Üniversitesi psikoloji (anadal) ve siyaset bilimi bölümünden (yandal) mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programını tez döneminde bırakarak aynı üniversitede Klinik Psikoloji yüksek lisans programını bitirdi. 2014 yılında genç kadınların siyasete katılımını destekleyen projelerle Ka.Der Ankara’da gençlik çalışmalarına başladı. Çeşitli projelerde ihtiyaç analizi, kadın hakları, veri toplama araçları ve zihin sağlığı üzerinde uzman olarak çalışıyor.

Ezgi Gedik

Program Yöneticisi

ezgi.gedik@go-for.org LinkedIn icon

Yarısı Amerika’da yarısı Ankara’da geçen bir göçebe hayatı beraberinde getiren ODTÜ/SUNY Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler lisans programını tamamladı. Akabinde ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans bölümünde devam etti. 2014 yılında Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezinde proje koordinatörü olarak çalışmaya başladı. GIZ ve Engagement Global adlı iki kurumun kardeş belediyelerin ortaklıklarını güçlendirmek için beraber yürüttüğü FKPW programı kapsamında bir yerel uzman olarak çalıştı. 

Mustafa Onur Kaygısız

Örgütlenme ve Operasyon Koordinatörü

mustafaonur.kaygisiz@go-for.org LinkedIn icon

1991’de Mersin’de doğdu. Üniversite eğitimi için taşındığı Eskişehir’de yaratıcı drama eğitmenliği ile başlayan gönüllülük süreci gençlik çalışmaları ile tanışmasıyla devam etti. Bu süreçte Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde gönüllü olarak çalışmalarına devam ederken 2014 yılında ilçenin kent konseyine bağlı kurulan Tepebaşı Gençlik Meclisi’nin ilk yürütme kurulu başkanı olarak seçildi. 1.5 sene bu görevi yürüttükten sonra gençlik çalışmalarını tanıdığı yer olan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde profesyonel olarak çalışmaya başladı. Özellikle gençlik alanında faaliyet gösteren örgütlerle danışmanlık, eğitmenlik, mentörlük, kolaylaştırıcılık ve tasarım gibi çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Erkan Çıvak

İletişim ve Medya Koordinatörü

erkan.civak@go-for.org LinkedIn icon

1996’da İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde derece ile tamamladı. 2014’ten bu yana LGBTİ+ hakları alanında çeşitli savunuculuk çalışmalarında bulunuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gençlik Hakları Projesi’nde iki yıl boyunca gönüllü olarak yer aldı. Üniversite yaşamı boyunca iletişim ve tasarım alanında farklı projeler gerçekleştirdi. Bu alanda edindiği deneyim ile 2021 yılında Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nde İletişim Koordinatörü olarak çalışmaya başladı. İki yıllık görevi boyunca yer aldığı iletişim kampanyalarından biri olan “Türkiye Buna Hazır”, SES Yılın Kadınları ödülüne layık görüldü.

Barış Azar

Finans Koordinatörü

baris.azar@go-for.org LinkedIn icon

1995’te İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisansını tamamladıktan sonra eğitim hayatına Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Çalışmaları yüksek lisans programıyla devam etti. 2012’den beri İzmir’de öğrenci ve gençlik örgütlenmeleri içerisinde yer alıyor. Konak Kent Konseyi ve İzmir Kent Konseyi içerisinde çalışmalar yürüttü. 2014-2019 seneleri arasında İzmir Pride Komitesi içerisinde görev aldı. 2016 senesinde Genç LGBTİ+ Derneği kurucuları arasında yer aldı. 2019/2021 arasında Genç LGBTİ+’da Proje Koordinatörü ve Gönüllü Koordinatörü olarak çalıştı. 2022/2023 yıllarında Kırmızı Şemsiye Derneği’nde Finans ve İdari İşler Koordinatörü olarak çalıştı.

Cansu Ceylan

Program Asistanı

cansu.ceylan@go-for.org LinkedIn icon

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans öğrenimi süresince Evrensel gazetesinin gençlik eki Genç Hayat’ta editörlük ve yazarlık yaptı. Aynı zamanda Eğitim Reformu Girişimi’nde staj yaptı. 2021 yılında Dissensus Research bünyesinde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile yürütülen “Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar” araştırmasında saha asistanı olarak görev aldı. 2023 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı’nda tamamladığı “Yıkıklığın Farklı Yüzleri: Genç Kadınların Belirsizlik Deneyimleri ve Gelecek(sizlik) Anlatıları” başlıklı yüksek lisans tezinde Türkiye’de artan toplumsal şiddet ve derinleşen ekonomik kriz bağlamında genç kadınların gündelik neoliberal belirsizlik deneyimleri, gelecek/sizlik anlatıları, duyguları ve başa çıkma stratejilerine odaklandı.

Celal Can Bilgiç

Program Asistanı

celalcan.bilgic@go-for.org LinkedIn icon

2020’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programından Şeref derecesiyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Bunu takiben, 2021’de, London School of Economics’in Uluslararası Kalkınma programından Yüksek Liyakat derecesiyle mezun oldu ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu süreçte çeşitli konularda yürüttüğü araştırmaları esas olarak aktivizm ve toplumsal hareketler ile ekonomik, politik ve sosyal kalkınmada adil ve sürdürülebilir ilerici gelişmelerin yaratılması arasındaki kesişimselliği incelemektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda (UNDP) Stajyer Araştırmacı olarak görev aldı. Akademide edindiği bilgi birikimini uygulamaya dökerek olumlu çıktılara dönüştürebileceği çalışmalarda yer almaya başladı.