Regional Seminar “Visible Value – Strengthening the implementation of the European Youth Work Agenda in Eastern and Southeast Europe”

 

Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi – Bonn Süreci 2

15-16 Kasım 2022 tarihlerinde Saraybosna, Bosna Hersek’te Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Gençlik Ortaklığı tarafından organize edilen Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da Avrupa Gençlik Çalışması Gündeminin uygulanmasının güçlendirilmesine yönelik bölgesel seminere katılım gösterdik.

Not: Gençlik Örgütleri Forumu olarak Avrupa Gençlik Çalışması Gündemi kapsamında ulusal seviyede yapılacak çalışmaların koordine edileceği Türkiye Ulusal Delegasyonu’nda yer almaktayız. Bu konuda yapılan önceki çalışmalara buradan göz atabilirsiniz. 

Bu seminere Arnavutluk, Ermenistan, Azerbeycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hirvatistan, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Italya, Kosova*, Malta, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sirbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna’dan kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinde yer alan 60’tan fazla gençlik çalışanları, politika yapıcılar, araştırmacılar ve temsilciler katıldı. Seminerde 3. Avrupa Gençlik Çalışmaları Konvansiyonu’nda beri ülkelerde ne gibi çalışmalar yapıldı, hangi zorluklarla kaşılaşıldı, hangi iyi uygulama örnekleri gerçekleşti gibi konular üzerine konuşuldu.

Tematik çalışmalar, iyi uygulama örnekleri paylaşımı yapıldı. Örneğin Gürcistan 2-3 haftalık bir sertifika kursu sonrasında bireylere gençlik çalışanı sertifikası verirken Romanya ile Yunanistan Gençlik Çalışanını resmi bir pozisyon olarak tanımış. Makedonya Gençlik Çalışanları Birliği gençlik çalışanını bir meslek olarak tanınırken aynı zamanda çalışanlara gençlik çalışanı sertifikası da sağlamakta. Sırbistan 2015-2025 Ulusal Gençlik Strateji kapsamında  gençlik çalışanı mesleğini tanımakta ve gençlik çalışmalarının gençlik için önemli ve gerekli olduğunu belirtmekte ve Gençlik Yasasında buna yer vermektedir. Ayrıca devlet gençlik çalışmaları için belli bir bütçe de ayırmakta. 

Gençlerin demokrasiyi gençlik alanına dahil olmasıyla birlikte tecrüne ettiklerini ve bu alana dahil olmaya devam ettikleri ve gençlik çalışmalarından yararlanan bireylerin diğer bireylere göre daha uzun süre aktif vatandaş olarak hareket ettikleri üzerine konuşuldu. 

Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi’nin (EYWA) uygulanması için ülkelerde şyapılabilecek öneriler ise şu şekildeydi:

  1. Gençlerle çalışanlar için eğitim programları hazırlanabilir
  2. EYWC’yi imzalayanlar devlet kurumları olduğu için onların üzerinde Avrupa seviyesinde bir kontrol mekanizması oluşturulması
  3. Gençlik çalışmalarının iyi örneklerinin duyurulması
  4. Ulusal ve uluslararası düzeyde daha büyük ortaklıklar sağlanması
  5. Daha politik ve stratejik olunması
  6. Finansal destek sağlanması

Geçtiğimiz yıllarda ERYICA ve Eurodesk ortak çalışmasıyla bir gençlik çalışanının sahip olması gereken yetkinlikler için bir kitapçık hazırladı. Ayrıca Ocak 2022’de AB’nin çok dilli Avrupa Becerileri, Yeterlilikleri, Nitelikleri ve Meslekleri sınıflandırması olan ESCO’ya “gençlik bilgi çalışanı”nı dahil edilerek bu sektörün tanınmasında yeni bir adım atıldı ve gençlik bilgi çalışanı mesleği nihayet ESCO tarafından tanındı. 

Seminer boyunca kullanılan tüm kaynaklar ve sunumlara buradan ulaşılabilir.

#EYWA

#VisibleValue 

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar