Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

STGM’nin temel amacı, yurttaşın sesi ve demokrasinin temel bir aktörü olan sivil toplum örgütlerinin güçlenip daha etkin çalışmalar yapmalarına destek olmaktır. Bu nedenle, her ne kadar sivil toplumun bütün yapılarına destekler sağlasa da, STGM hak temelli yaklaşıma sahip örgütlenmelere öncelik tanır. STGM’nin öncelikli hedef grubu toplumsal cinsiyet, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelli hakları ve kültürel haklar / kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleridir. 
 
STGM’nin çalışma alanlarının başında kapasite güçlendirme destekleri gelmektedir. Bu güçlendirme çalışmaları yaygın eğitim programlarından örgütlere hukuki destek sağlamaya, kurumsal rehberlik çalışmalarından sivil ağ ve işbirliklerinin güçlendirilmesine kadar zaman içinde değişen ihtiyaçlara yönelik biçimler almaktadır.  Politika savunuculuğu STGM için hem kendisinin örgütlenme özgürlüğü bağlamında gündeminde olan, hem de örgütleri güçlendirme için programlar geliştirdiği bir diğer çalışma konusudur. 20 yıldır sivil alanda pek çok ilki denediğimiz iletişim çalışmalarımız da STGM’nin çalışmalarını tanıtmayı amaçladığı kadar, sivil toplum örgütlerinin görünürlüğünü arttırmayı hedefler. 
 
STGM, çalışmalarını 2004 yılından bu yana temel olarak Avrupa Birliği tarafından desteklenen katılım öncesi mali işbirliği ve sivil toplum aracı kapsamındaki projelerle yürütmektedir.
 
Öte yandan, STGM başta Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve STİGM olmak üzere, sivil toplum ile ilgili görevleri olan kamu kurumlarıyla yakın çalışmalar yürütür. 

Adres
Buğday Sk. 2/5 06680 Çankaya-ANKARA

Web Sitesi
https://www.stgm.org.tr/