Kavaklık Ormanı Hakkında Açıklama

 

Gençlik Örgütleri Forumu olarak ODTÜ Kavaklık Ormanı’nın tehlike altında olmasını, 56 gündür sağlanamayan barış ortamını ve takip eden süreçte gençlerin gözaltına alınmasını ,  gençlere yapılan müdahaleleri üzülerek takip ediyoruz.

 

Gençlik Politika Şartı Madde 2.1’e referansla yaşanan gözaltıların ve müdahalelerin bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz.

 

Gençlik Politika Şartı Madde 2.1:

“Gençlerin dil, din, ırk, cinsiyet mezhep ve siyasi görüşe bağlı baskıya ve tutuklanmalara maruz kalmaksızın ifade özgürlüklerini kullanmalarını sağlayacak yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır. “

 

Gençlik Politika Şartı Madde 1.3’e referansla üniversitelerin özerkliğini savunan bizler, ODTÜ’de gençlerin eğitim süreci ile ilgili atılacak her adımın ODTÜ’lü gençlerin katılımı ile yapılmasını ODTÜ İdari Yönetimi’nden talep ediyoruz.

Gençlik Politika Şartı Madde 1.3:

Eğitimde, gençlerin örgün, yaygın, tüm eğitim politikası süreçlerini planlama, hazırlama, uygulama ile değerlendirme gibi tüm evrelerine aktif ve sürekli katılımı için kapsayıcı politikalar ve mekanizmalar oluşturulmalıdır.

 

Yaşananların ve gençlere yönelik haksız müdahalelerin bir an önce son bulması, Kavaklık Ormanı’nın orman olarak kalması dileği ile kamuoyuna duyurulur.

 

GENÇLİK ÖRGÜTLERİ FORUMU

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar