Go For Youth

Proje Adı: Go For Youth

Destekleyen: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (Support to Civil Society Networks and Platforms in Turkey)

Proje Ortağı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM)

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 29.05.2020-28.11.2022 (30 ay)

Projenin Amacı: Projenin temelde üç amacı vardır: Katılımcı bir gençlik çalışması için GoFor’un kapasitesinin güçlendirilmesi, Türkiye’deki gençlerin temsiliyetinin sağlanması için yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin oluşturulması ve karar alma süreçlerine katılım için sürdürülebilir gençlik hareketi oluşturulması. 

Faaliyetler: Proje kapsamında İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da gençlik örgütleri ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılımıyla arama toplantıları gerçekleştirilecektir. Bu toplantıların çıktısı İhtiyaç Analizi Raporu olarak paylaşılacaktır. Bu rapor sonucunda yine yerel yönetim temsilcileri ve gençlik örgütlerinin katılımıyla yerelde gençlik politikaları ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla İzmir, Samsun, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir. Ulusal düzeyde iş birlikleri için siyasi partilere ziyarette bulunulacak ve gençlik politikaları sorumlularıyla yuvarlak masa toplantısı düzenlenecektir. Uluslararası temsiliyet ve katılımı desteklemek amacıyla GoFor’un da üyesi olduğu Avrupa Gençlik Forumu ve Avrupa’daki ulusal gençlik konseylerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 

Gençlik örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için tematik alanlarda 4 farklı eğitim sağlanacaktır. Bu eğitimler haricinde GoFor ve üye örgütleri için stratejik planlama çalışması gerçekleştirilecektir. GoFor’da farklı gençlik gruplarının temsiliyetini artırmak için en az 15 dezavantajlı gençlik grubunun GoFor’a üyeliği tamamlanacak ve bu örgütler STÇM yetkinliğinde ihtiyaç duydukları alanda mentorluk desteği alacaklardır. Aynı zamanda gençlik alanına katkı sunması için STÇM yetkinliğinde 20 gence mentörlük eğitimi verilecektir. Gençlik örgütlerinin yerelde iş birliklerinin kuvvetlenmesi için 35 örgüte ise en fazla 6 ay sürecek projeleri kapsamında 500 Euro – 2500 Euro arasında ayni destek verilecektir. Bu örgütlere uygulamaları esnasında ihtiyaç duydukları alanda STÇM mentörleri tarafından mentorluk desteği verilecektir. Destek alan örgütler proje yönetimi konusunda ayrıca bir eğitimden daha faydalanacaktır. Destek verilen çalışmaların sonuçları gençlik alanına katkı sağlaması için iyi örnekler olarak kitaplaştırılacaktır. 

Not: Proje faaliyetlerinden yararlanmak için GoFor üyesi olunması gerekmektedir. 

Proje ile İlgili Son Duyuru ve Haberler

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar