Global Action Local Empowerment

Özet: GALE programı – Küresel Eylem Yerel Güçlendirme – LSU ile Lübnan, Türkiye, Zimbabve, Kenya, Beyaz Rusya, Filipinler ve Myanmar’daki ulusal gençlik örgütleri arasındaki ve Forum Syd tarafından finanse edilen ortaklıkları kapsar. Programın iki bileşeni vardır: (1) gençlik örgütlerini güçlendirmek ve (2) gençlerin hayatlarını etkileyen karar alma süreçlerindeki etkisini artırmak. Demokratik gençlik örgütlerinin güçlendirilmesi, gençliğin karar alma mekanizmalarına artan katılımı ve etki gücü vizyonunun temelidir. Artan örgütsel kapasite ile gençlik örgütleri, sivil toplumda ve genel olarak toplumda aktörler olarak etki alanı daha büyük roller üstlenebilirler.

Faaliyetler: Proje Liderleri Toplantısı, Genel Kurul, Gençlik Örgütleri için kaynak merkezi, Alumni toplantısı, Gençlik Günü Festivali, Komisyonlar, Stratejik Plan, Intern Programı, GALE Workshop

 Katılım: Temelde bütün üyeleri kapsar. Ayrıca çalışanlar için bütçe ayrılabilir.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar