Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri’nde KYK’lara İlişkin Alınması Gereken Acil Önlemlere Dair Bilgi Notu

Bilgi Notu’nu incelemek için tıklayın.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında görüşülecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri’nde değerlendirilmesi için üye örgütlerimizle hazırladığımız bilgi notunu milletvekillerine sunduk.

Son dönemlerde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda yaşananlara ilişkin alınması gereken acil önlemlere dair bilgi notunu Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri ile paylaştık. Aynı zamanda bütçe görüşmelerinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ile paylaştık.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri’nde KYK’lara İlişkin Alınması Gereken Acil Önlemlere Dair Bilgi Notu’nu incelemek için tıklayın.

Bilgi notunda, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2011’den 2023 yılına kadar yayınladığı seçim beyannamelerinde öğrencilere yönelik verilen vaatlere ve bu süreçte yaşanan gerçeklere,tutulmayan sözlere yer verdik. Tüm öğrencilere barınma hizmeti tanımayı ve barınma standartlarını yükseltmeyi vaat eden söylemlerin aksine, 2023 yılında, 4-5-6-8 ve hatta daha fazla sayıda öğrencinin konakladığı yurt odaları oluşturulmaya başlanmıştır.

Her ne kadar bakanlık açıklamasına göre öğrencilerin barınma taleplerini karşılama oranı %97 seviyesinde ve hükümet vaatlerinde başarıya ulaşmış gözükse de yurt imkanları yukarıda da anlatıldığı üzere insan onuruna yaraşır şekilde değildir. Ayrıca, kredi ve burs ödemeleri ile öğrencinin öğrenim dışında hiçbir şeyi dert etmemesi gerektiğini söyleyen vaatlerin karşında bireysel açlık sınırının 3.000 TL’den fazla olduğu ülkemizde lisans öğrencilerin kredi ve burs miktarı 2.000 TL olarak belirlenmiştir..

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na KYK’lara İlişkin Alınması Gereken Acil Önlemlere Dair Bilgi Notu’nda, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim vaatlerinin izlenmesiyle birlikte gençlerin taleplerine yer verdik. Gençlerin başta barınma olmak üzere haklarına erişebilmesi için aşağıdaki bütçe düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir:

 • GSB 2022 faaliyet raporuna göre bakanlık yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme ve barınma giderlerine öğrenci başına yıllık sadece 30.165 lira ayırmaktadır. Bu tutar insani yaşam değerlerinin çok altında kalmaktadır. Bu tutarın yükseltilmesini,
 • 21 yıldır tek başına hükümet olarak görev yapan AK Parti’nin her seçim öncesi yinelediği ama gerçekleştirmediği vaatlerini gerçekleştirmesini,
 • Bu vaatler ile ilgili kararlar alınırken gençlerin yaşam alanları hakkında söz sahibi olmasını ve karar alıcı mekanizmalara dahil edilmesini,
 • Yurtların insan onuruna yaraşır şekilde tasarlanmasını ve öğrencilerin beslenme-barınma, güvenlik ihtiyaçları dışında ders çalışma, sosyalleşme, yüksek hızlı internete ulaşma gibi haklarının gözardı edilmemesini,
  Öğrenci yurtlarının alt yapı, tesisat gibi fiziki ihtiyaçlarının düzenli bakım ve onarımlarının yapılması ve binaların afetlere karşı güvenli hale getirilmesini,
 • Yurt odalarındaki yatak sayısının azaltılıp yurt sayılarının artırılmasını,
 • Yüksek Öğrenim Bursu ve Yemek Yardımı gibi desteklerin tutarlarının ve faydalanan kişi sayısının artırılmasını,
 • 2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan protokol ile yurtlarda manevi danışman olarak görevlendirilen 758 din görevlisi varken sayısı sadece 52 olan psikolog sayısının artırılmasını ve gençlere bilimsel yöntemler ile psikososyal destek sağlanmasını,
 • Kanunlar çerçevesinde tüm davranışlarının sorumluluğunu alabilecek 18 yaş üzeri öğrencilere uygulanan giriş-çıkış saati, keyfi uygulanan kıyafet yönetmeliği, elektronik cihazların kısıtlanması gibi uygulamaların sona erdirilmesini,
 • Yurtlarda bir arada yaşayan öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atılmasını, akran zorbalığına karşı yurt personelinin eğitimini de kapsayan etkin mücadele programlarının yapılmasını,
 • Trans öğrencilerin cinsiyetlere göre ayrılmış yurtlarda yaşadıkları sorunları çözecek, tecrit edilmeden barınmalarını sağlayacak çözümlerin uygulanmasını,
 • Yurtlara ilişkin mevzuatta yer alan ve LGBTİ+ öğrencilere karşı disiplin cezası olarak kullanılan “genel ahlak” gibi muğlak ifadelerin kaldırılmasını,
 • Örgütlenme ve ifade özgürlüğü hakkını kullanan öğrencilere karşı uygulanan yurtlardan atılma, bursun kesilmesi gibi hak kullanımını cezalandırmaya yönelik uygulamalardan vazgeçilmesini,
 • Tüm birey ve kurumların gençlik spor bakanlığının özel kırılımlı bütçe verilerine ulaşabilmesini ve bu alanda bakanlığın şeffaf olmasını,

Türkiye’de hak alanında çalışmakta olan 57 üye örgütü ile Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) olarak talep ediyoruz!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri’nde KYK’lara İlişkin Alınması Gereken Acil Önlemlere Dair Bilgi Notu’nu incelemek için tıklayın.

Çalışmaya katkı veren üye örgütler:

 • Ali İsmail Korkmaz Vakfı
 • aktiF-İz Gençlik Topluluğu
 • Genç LGBTİ+ Derneği
 • Kaos GL Derneği
 • Momentum Gençlik Ağı Derneği
 • Romanlar Gençlik, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 • Sosyal Ekonomik Kültürel Kalkınmayı Destekleme Derneği
 • Topluma Destek Derneği
 • Toy Gençlik Derneği

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar