Gençlik Örgütleri için Cinsiyet Anaakımlaştırma Kılavuzu

Gençlik örgütlerinin birbirlerinden çok farklı amaçları olabiliyor. Bir gençlik örgütünün amacı,
gençlerin gelişimlerine destek olmak, haklarını savunmak, eğlenmelerini veya gezip yeni yerler
görmelerini sağlamak, dil öğrenmelerine yardımcı olmak, yanlış giden şeyleri değiştirmek için
ortak mücadele vermek, beraber spor yapmak veya oyun oynamak, yaşamlarını etkileyen
meselelere ilişkin görüş oluşturmak, bunlardan biri, birkaçı ya da başka amaçlar olabilir. Bu
kılavuz, amaçları ne olursa olsun gençlik örgütlerini şuna benzer soruları sormaya davet ediyor:
Cinsiyeti, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği fark etmeksizin tüm gençler bizim örgütümüzde
kendine yer bulabilir mi? Kendisini sansürlemeden, gizlemeden, alaya alınma korkusu olmadan
burada var olabilir mi? Kadınlığa ve erkekliğe nasıl anlamlar yüklüyoruz? Neleri normal, neleri
anormal buluyoruz? Kadınlara ve erkeklere yüklenen roller ve verilen sorumluluklarda
farklılıklar var mı? Kadınlara atfedilen özelliklere uymayan bir genç kadın üye veya gönüllüye
nasıl davranıyoruz? Öyle bir üye yoksa, niye hiç olmadı, olsa nasıl davranırız? Ya da erkeklik
kalıplarına uymayan bir genç erkeğe? Prestijli ve iktidarlı pozisyonlarda cinsiyet dağılımı nasıl?
Kimler iktidardan daha çok pay alıyor? Örgüt içinde veya örgütün sağladığı avantajlar, fırsatlar,
imkanlar ve finansal kaynaklardan en çok kimler faydalanıyor, cinsiyetler arasında fark var mı?
Cinsiyetine bakmadan herkesin sözüne eşit değer veriyor muyuz? Kimlerin sesi en yüksek
çıkıyor, kimler sessiz kalıyor, kimler ses çıkarsa da az duyuluyor, kimlerin sözü daha değerli
bulunuyor, en çok kimlerin sözü dinleniyor? Örgütümüzde ya da bir faaliyetimizde hiç cinsel
taciz yaşandı mı, yaşanırsa ne yapmak gerektiğini biliyor muyuz?
Gençlik örgütleri bunlara benzer soruları tartışmalı ki ayrımcı olmayan, eşitlikçi, kapsayıcı,
cinsiyetine veya yönelimine bakılmaksızın tüm gençlerin kendine söz hakkı ve yer bulabildiği,
güçlenme, kendini geliştirme ve potansiyelini hayata geçirme olanağı bulabildiği gençlik
ortamları yaratabilelim. Bu kılavuz, gençlik örgütlerinin bu yönde dönüşmeleri için yapıcı
tartışmalar açmayı umut ediyor. Bu kılavuzun amacı, gençlik örgütlerinde toplumsal cinsiyeti
anaakımlaştırmanın ne anlama geldiğini ve bunun hangi mekanizma ve araçlarla mümkün
olabileceğini anlatan rehber bir kaynak yaratmaktır. Bu amaç doğrultusunda, gençlik
örgütlerinin örgütsel yapıları, iç işleyişleri, eylemleri ve projelerinde toplumsal cinsiyeti nasıl
gözetebileceklerine ilişkin öneriler sunulacaktır.

GoFor-Cinsiyet-Esitligini-Anaakimlastima-Kitapcikİndir