Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve Ulusal Demokratik Enstitü (NDI) Türkiye ortaklığı ile yapılan Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması yayınlandı!

2023 yılında gerçekleşecek genel seçimlerde 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Bu durum siyasi partiler başta olmak üzere bir birçok kesimin gençlere odaklanmasını sağladı.

Özellikle genç olmayan kişiler tarafından gençlerin tercihleri, düşünceleri, değerlendirme kıstasları hakkında çokça yorum yapılmaya da başlandı. Peki gençler gerçekte ne düşünüyor?

MetroPoll Araştırma Şirketi ile birlikte yaptığımız ve 27 bölgeden 1542 gencin katıldığı Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması;

  • Gençlerin oy vermeyle ilgili potansiyel davranışları,
  • Gençlerin yerel yönetime katılım konusundaki tutum ve davranışları,
  • Gençlerin yerel yönetim karar alma süreçlerine katılım konusundaki tutum ve davranışları,
  • Genç kadınların yerelde karar alma süreçlerine katılım değerlendirmesi üzerine yoğunlaşarak bu alanda çalışmalar yapmak isteyen sivil toplum, kamu, akademi ve siyasi partiler için veri odaklı bir temel oluşturmayı hedef almakta.

İndirmek için 
Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması Raporu

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar