Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024 Raporu yayında!

Raporu incelemek için tıklayın.

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve KONDA iş birliğiyle gerçekleştirilen “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” raporu yayında. İkinci kez yapılan araştırma, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki gençlerle yapıldı.

Araştırma, gençlerin oy eğilimleri, örgütlenmeye dair tutumları, toplumsal değişime olan yaklaşımları, kimliksel ilişkileri, gençliğe olan bakış açıları ve sosyoekonomik düzlemde karşılaştıkları sorunlar gibi farklı temalardaki politik tercihlerini ve tutumlarını derinlemesine ele alıyor.

Bu araştırma; güncel verilerle gençlerin farklı konulardaki çeşitli görüşlerine ışık tutarak gençlerin siyasal katılımını ve temsiliyetini artıracak yeni stratejiler geliştirmeyi, politika yapıcıların gençliğin durumunu daha iyi kavramasını sağlayarak gençlik dostu politika çıktıları üretmeyi ve gençliğin sosyo-ekonomik sorunlarına kanıta dayalı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Araştırmanın temel bulgularına göre:

 • Gençlerin önemli bir kısmı gelecek seçimde kararsız olduğunu veya oy kullanmamayı tercih ettiğini belirtti.
 • Oy kullanan gençler arasında CHP öne çıksa da, Zafer Partisi’nin gençler arasında dikkate değer bir popülerliği olduğu görülüyor.
 • Gençler, toplumsal değişimi sağlamak için resmi kanallar ve sosyal medya mecralarını tercih ediyor. Ancak, doğrudan değişimi kendilerinin getirmesi yaklaşımı daha az popüler.
 • Gençlerin büyük çoğunluğu kendini sırasıyla Atatürkçü, milliyetçi ve muhafazakar olarak tanımlıyor.
 • LGBTİ+ haklarına ve göçmenlere gençlerin genelde mesafeli olduğu görülüyor.
 • Gençler, kadınların siyasete katılımının önündeki engelleri ataerkil toplum yapısı ve kadınlara az imkan verilmesi olarak görüyor.
 • Türkiye’deki gençlerin önemli bir kısmı yeni anayasa çalışmalarında özgürlüklerin güvenlik adına kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyor.
 • Gençler, siyasi partilerin gençlik üzerine olan söylemlerini çoğunusamimi bulmuyor; hiçbir siyasi parti bu konuda gençler için öne çıkmıyor.
 • Ekonomik sorunlar, Türkiye’deki gençlerin en büyük sorunları arasında; bu da gençlerin sosyal hayatlarını, birikim yapma kapasitelerini, psikolojik sağlıklarını ve eğitimlerini etkiliyor.
 • Gençler, genç intiharlarının en temel sebebi olarak ekonomik sorunları görüyor.
 • Genç işsizliğinin çözümü için gençler eğitimlerin artırılması ve iş kurma teşviklerini öneriyorlar.
 • NEET gençlerin çoğunluğunu genç kadınlar oluşturuyor, ancak politik tercihlerinde diğer gençlik gruplarından farklılık göstermiyorlar.

Raporu incelemek için tıklayın.

* Bu araştırma, İsveç Büyükelçiliği desteğiyle yapılmıştır. İçerik tamamıyla Gençlik Örgütleri Forumu Derneği’nin (GoFor) sorumluluğu altındadır ve İsveç Büyükelçiliği’nin resmi görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar