Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2021

Gençlerin siyasete katılımı kritik bir dönüm noktasındadır. Birkaç yıl içinde, gençler giderek daha
fazla memnuniyetsizlik hissettiler, refahları ve gelecekleri için sosyal ve ekonomik fırsatların
olmamasından dolayı hüsrana uğradılar ve toplumlarını değiştirmeye yönelik resmi, organize
çabalara katılmaya ilgisiz kaldılar. Pandemi elbette durumu daha da kötüleştirdi, eğitim
ve staj gibi fırsatları azalttı ve yeni iş fırsatlarını sınırladı ve orantısız bir şekilde etkilenen
genç kadınlarla cinsiyet ayrımını artırdı. Başta sosyal medya olmak üzere, sosyal değişimler
için kullandıkları araçların bir miktar ama sınırlı etkisi vardır. Gençliğin sesi nasıl daha fazla
duyulabilir? Sosyal değişimi nasıl etkileyebilirler?


Avrupa Gençlik Forumu tarafından Türkiye’nin ulusal gençlik konseyi olarak tanınan GoFor, ve
1998’den beri Türkiye’de demokrasiyi ve yönetişimi destekleyen çok taraflı bir sivil toplum
kuruluşu olan Uluslararası İlişkiler İçin Ulusal Demokratik Enstitüsü, gençleri daha iyi anlamak
ve katılımlarını harekete geçirmek için daha fazla bilgiye duyulan ihtiyacı fark etti.
Mevcut ortam, gençlerin siyasete ilgisini çekmek için iki önemli fırsat penceresi sunmaktadır.
Birincisi, Türkiye, ortalama yaşı 32 ile Avrupa’nın en büyük genç nüfusuna sahiptir ve yaklaşan
genel seçimlerde önemli sayıda genç oy kullanacaktır. Gençleri anlamak, özellikle oylarını
çekmek isteyen politikacılar için ve yaşlı nesiller için büyük bir endişe kaynağıdır. İkincisi, yerel
yönetim, vatandaşlara en yakın ve en erişilebilir kamu organları olarak ve gençleri etkileyen
birçok karar almaları için, onların katılımı ve seslerini duyurması için bir fırsattır. Gençlerin karar
alma süreçlerine katılımı, uygulanan politikaların gençler tarafında sahiplenmesini artırmakta
ve siyasi kurumlara olan güveni artırmaktadır. Tarihsel olarak, gençlik ve özellikle genç kadınlar,
hükümetin karar alma süreçlerinde güçlü bir sese sahip değildi ve GoFor ve NDI, gençliğin
yaşam koşullarını iyileştirmek ve şehirleri gençlerin dahil olduğunu hissettikleri yerlere
dönüştürmek için bunu değiştirmeyi amaçlamaktadır.