Gençlerin Örgütlenme ve Katılım için Sivil Toplumun Önündeki Engellerin Kaldırılması

 

15 – 20 Ekim 2018 tarihleri ​​arasında Budapeşte, Macaristan Avrupa Konseyi Avrupa Gençlik Merkezi’nde, “Gençlerin örgütlenme ve katılım için sivil toplumun önündeki engellerin kaldırılması- Gençlik konseylerinin gençlik politikalarının gelişimindeki rolü” konulu bir çalışma oturumu düzenlenmiştir. Çalışma oturumuna, Azerbaycan, Letonya, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Ukrayna’nın gençlik konseylerinin yanı sıra insan hakları, uluslararası platformlar ve ağlarla doğrudan ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı. Her organizasyonun ana görevleri, hedefleri ve rolleri tartışıldı ve bunlardan dördü en önemli olarak seçildi:

1- Gençler ve kurumlar arasında arabulucu rolü;
2- Gençlik temsilcilerinin karar alcılar nezdinde rolü;
3- Üyelerin ve gönüllülerin kapasitesini güçlendirmek;
4- Gençlik hakları sürecinde gençlerin dahil edilmesi;


Katılımcıların ortaklaştığı bir sorun, sivil alanların azaltılmasıydı. “Sivil Alan”, “yurttaşların kendi çıkarlarını ve ilgilerini paylaşmalarını ve politikalarını etkilemek, şekillendirmek için bireysel ve toplu olarak hareket etmelerini sağlayan politik, yasal, sosyal ve ekonomik ortam anlamına gelir.” Yurttaşlık alanı, gençleri olumlu sosyal değişime katkıda bulunmaya ve ortaklaşa katkıda bulunmaya teşvik eder. ”
Bu konuda uzman olarak, Ljubljana Üniversitesi’nden öğretim üyeleri davet edildi. Doç. Dr. Tomaž Deželan ve Mitja Sadroc, Avrupa’daki gençler arasında bu konuyla ilgili son araştırmalarından elde edilen sonuçları ve verileri sundu. Araştırma tarafından sunulan veriler, kurumlar arasında en yaygın olan zorlukları ve bu yüklemelerle nasıl başa çıktıklarını göstermektedir.
Sivil alanların azaltılması hakkında konuşan bir diğer konuşmacı, Avrupa Gençlik Forumu Yönetim Kurulu üyesi Ville Majamaa idi. Örgütlerin sivil mekânı azaltma konusunda sahip oldukları zorluklarla nasıl başa çıkabildiklerini pratik yollarla sundu. Ayrıca gençlik konseylerinin ve örgütlerinin gençlik politikalarını ulusal düzeyde etkileyebildiği ve etkileyebileceği BM, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nden farklı süreçleri paylaştı.
Uzman toplantılarından sonra grup çalışmasından, katılımcılar organizasyonlarının sahip olduğu en yaygın 5 sorunla ortaya çıktı. Ljubljana Üniversitesi’nde profesörlerin yaptığı bir çalışmanın bazı bölümleriyle ilişkiliydi. Beş soru şu şekildedir:

1- Yetkililer tarafından tanınma eksiliği
2- Üyeler arasında yetersiz iletişim
3- Gençler arasında organizasyonların faaliyetlerine katılım motivasyonu eksikliği
4- Yönetim kurulu ve üyelerin motivasyon eksikliği
5- Kurumlar ve gençlik konseyleri arasındaki temsiliyetin örtüşmesi

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar