Gale Programı Proje Liderleri Toplantısı

GALE Programı (Global Action Local Empowerment ) kapsamında her sene farklı bir program ortağının ev sahipliğinde düzenlenen Proje Liderleri Toplantısı – PLM (Project Leaders Meeting) bu sene İsveç Gençlik Konseyi  (LSU – The National Council of Swedish Youth Organizations) ve Lübnan Gençlik Konseyi (YAP – The Youth Advocacy Process) sekretaryalarından ortaklarımızın katılımı ile 20-26 Kasım 2022 tarihlerinde GoFor ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz çeşitli aktiviteler kapsamında partnerler arası ortaklıkları geliştirmek amacı ile daralan sivil alandan, savunuculuk faaliyetlerine, iletişim stratejilerinden, farklı örgütsel yapılanmalara dair birçok konuda oturum düzenlendi. Toplantımız kapsamında İsveç Büyükelçiliği (SİDA) ve  üye örgütlerimizden Gençlik Servisleri Merkezi (GSM) ziyaret edilerek çalışmaları hakkında bilgiler edinildi. Buna ek olarak GoFor, LSU ve YAP üye örgütlerinin tamamının katılımına açık olarak düzenlenen “Gençlik ve Seçimler: İsveç, Lübnan ve Türkiye Örneği” adlı online forum hayata geçirildi. Düzenlenen online forumda 3 farklı ülkede ikamet etmekte olan genç arkadaşlarımız kendi ülkelerinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşecek olan seçimlere ilişkin, beklentilerini, katkılarını ve taleplerini konuşma fırsatı elde ederek, her ne kadar farklı coğrafyalarda ve farklı şartlar altında bulunsalar da ortaklaştıkları noktaları tespit etme, farklı görüş ve önerileri birbirleri ile paylaşma fırsatı buldular. 

Hem bizleri hem de alanı beraber genişletmeye devam edeceğimiz ortaklarımızı beslediğine inandığımız PLM Toplantımıza gerek online gerekse yüz yüze dahil olan herkese teşekkürler!

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar