Emek Biziz, Mücadele Bizim: Yaşasın 1 Mayıs!

Bizler, “geleceğimiz” denerek bugün yok sayılanlar, emeğin, birliğin, dayanışmanın ve mücadelenin bayramını krizlerin gölgesinde kutluyoruz. Türkiye’de ve dünyada yaşanan çoklu krizler, temel hak ve özgürlüklerimize erişimi engelliyor. Adil olmayan çalışma koşulları, güvencesiz istihdam ve artan işsizlikle birlikte biz gençler ne yarında ne de bugünde var olabiliyoruz. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin sayısı hızla artıyor.

Yoksulluk nedeniyle eğitim hayatından erken koparak çalışmak zorunda bırakılanlar biziz. İstihdam edilmeyen, iş verilse bile ucuz işgücü olarak görülen, aynı işi yapmamıza rağmen düşük ücretlerle çalıştırılan biziz. Ancak eşitlenmek için mücadele eden gençleriz.

Bir yandan okuyan, bir yandan da çalışmak zorunda bırakılan, iş güvencesinden yoksun, sigortasız çalıştırılan biziz. Barınma krizinin sonucunda artan kiralarla, ekonomik baskılarla karşı karşıya kalan biziz. Ancak bu zorluklara rağmen haklarımız için kararlılıkla mücadele eden gençleriz.

Nitelikli eğitimden mahrum bırakılan, güvencesizlikle boğuşan, eşitsizliğin yarattığı makasın arasında kalan bizleriz. Ancak umutsuzluğa kapılmadan, daha adil bir sistem için mücadele etmekten vazgeçmeyen gençleriz.

Biz gençler, bu 1 Mayıs’ta;
Güvencesiz çalışmayı, işsizliği, sömürüyü ve ücret eşitsizliğini,
Sendikalaşmanın önündeki engelleri,
Mücadeleden vazgeçmeyi ve sessiz kalmayı,
Bugün duyulmayıp yarına ertelenmeyi kabul etmiyoruz!

Emek biziz, mücadele bizim.
Yaşasın 1 Mayıs!

GoFor
Gençlik Örgütleri Forumu

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar