Dünya Bankası Grubu’nun Yeni Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi Hakkında Bilgi Notu

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) olarak Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye ile imzaladığı yeni işbirliği çerçevesi hakkında Dünya Bankası’nın Türkiye’deki projelerinin gençler üzerindeki etkilerini değerlendiren bir bilgi notu hazırladık.

Bilgi notunu okumak için tıklayın.

Dünya Bankası Grubu ile Türkiye Nisan 2024’te 2024-28 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan yeni Türkiye İşbirliği Çerçevesi’ni (CPF) imzaladı. CPF’nin 9 temel hedefinin gerçekleştirilebilmesi adına Dünya Bankası’nın temel organları tarafından toplamda 18 milyar dolar finansman sağlanacak.

Bu bilgi notu, CPF’nin dokuz hedefinden yalnızca genç istihdamına yönelik olan dördüncü hedefe odaklanıyor. Bu hedef doğrultusunda, Dünya Bankası Grubu, gençlerin iş bulmasını artırmak için beceri geliştirme programları öneriyor ve bunların hayata geçirilmesi için kamu-özel sektör işbirlikleriyle özel sermaye kullanılmasını gerektirdiğini belirtiyor. Ancak, bu gibi bir müdahale planı, Türkiye’deki genç işsizliğine bir çare olamayacak, tam aksine genç işsizliğinin yapısal boyutlarını derinleştirerek sürdürecek.

Bu doğrultuda, üç temel politika önerisi sunuyoruz;

1- İktisadi anlamda; Türkiye’nin üretim yapıları dönüştürülmeli ve çeşitlendirilmelidir.
2- Toplumsal anlamda; hak temelli gençlik STK’ları Banka’nın Teftiş Paneli’ne başvurularda bulunmalıdır.
3- Siyasal anlamda; gençlerin ve gençlik örgütlerinin ulusal ve yerel karar alma mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.

Bilgi notunu okumak için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar