Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği

Friedrich-Ebert-Stiftung 1988’den bu yana Türkiye’de siyaset ve sivil toplum arasında işbirliğine dayanan diyaloğu güçlendirme amaçlı çalışmalar yürütmektedir. Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği yerel, bölgesel ve ulusal partnerleriyle birlikte yalnızca Ankara ve İstanbul’da değil, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde atölyeler, seminerler, paneller ve uluslararası konferanslar düzenlemektedir. FES’in partnerleri arasında özellikle sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, sendikalar, meslek birlikleri, dernekler, meclis ve bakanlıklar, yerel yönetimler, medya temsilcileri ve uluslararası organizasyonlar bulunmaktadır.

Web Sitesi
https://turkey.fes.de/