Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği Delegasyonu’nun dört temel görevi vardır: 

Dış ilişkiler alanında Türkiye’nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlamak ve Avrupa Birliği’ni diplomatik düzeyde temsil etmek.  

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak Türkiye’deki ekonomik, mali ve ticari gelişmelerin yanı sıra Gümrük Birliği hükümlerinin uygulanmasını izlemek.  

AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmak. Bu bağlamda Delegasyon, Komisyon’un Ülke Raporu nedeniyle gelişmeleri günlük olarak Merkezine rapor eder.

Diplomatik temsilcilik olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir ve Türkiye Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi sıfatıyla atanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı tarafından yönetilir.

Delegasyon, AB’ye üye ülkelerin Türkiye nezdindeki büyükelçilikleri ile yakın temas ve koordinasyon halindedir.

Delegasyon aynı zamanda kamu kurumları, siyasi partiler, iş çevreleri, akademik dünya, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kültür alanında faaliyet gösteren aktörlerle de çok çeşitli temaslarda bulunur. Bunların yanı sıra Delegasyon, Avrupa Birliği’nin görünürlüğünü arttırmayı, Birliğin değerleri ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi yaymayı amaçlayan kapsamlı bir bilgilendirme ve iletişim programını da uygulamaktadır. 

Adres
Uğur Mumcu Cad. No:88, Kat: 5, Gaziosmanpaşa 06680 Ankara - Türkiye

Web Sitesi
https://www.avrupa.info.tr/tr