DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan gençlik hakları için söz verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, GoFor’u parti genel merkezi ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı.

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) olarak yerel seçimlere yönelik yürüttüğümüz #KaçGençVar? kampanyamız kapsamında hazırladığımız, gençlik haklarına ilişkin taahhütlerini içeren Gençlik Hakları Sözleşmesi’ni siyasi partilerin genel başkanları, belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarının imzasına açtık. 31 Mart yaklaşırken siyasi parti ve adaylar ile görüşmeye devam ediyoruz.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, GoFor’u parti genel merkezinde ağırladı. Görüşmede DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez de yer aldı. GoFor’un yerel seçim kampanyası, çalışmaları ve vizyonunu aktardığımız görüşmede gençlerin siyasete katılımı, gençlik kotası ve gençlik hakları üzerine konuştuk. Aynı zamanda 57 üye örgüt ile hazırladığımız Yerel Seçimlere Yönelik Deklarasyonu ve DEM Parti Seçim Bildirgesi incelememizi paylaşma fırsatı bulduk.

Görüşmenin sonunda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gençlik hakları, yerel yönetimlerde gençlik katılımı ve gençlik örgütlerinin dahiliyetine dair beyanlar içeren Gençlik Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı. DEM Parti’nin gençlik politikası ve gençlik katılımına verdiği önemini “biz bir gençlik hareketiyiz” diye ifade eden Bakırhan, genel ve yerel seçimler kapsamındaki sahip oldukları yüksek genç aday oranlarını aktardı.

Yerel yönetimlere dair verilen sözlerin kayyum politikası nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktaran Bakırhan, gençliğin önüne koyulan engellerin Türkiye’nin demokratikleşmesi ve kalkınması önündeki en büyük engeller olduğunu vurgulayarak gençlik hareketine verdiği değeri aktardı. Gençlik hareketinin birincil olarak hedeflemesi gereken gayenin, gençlerin Türkiye’nin mevcut sosyo-politik ikliminden kaynaklı olarak siyasete dair ümidini kaybetmesinin önüne geçilmesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, GoFor ile DEM Parti’nin siyasetin gençlerin beklentisini karşılamasını nasıl sağlayabileceğini tartışmaya açtı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın imzaladığı sözleşmenin tüm maddeleri şöyle:

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı olarak, 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimleri kapsamında;

  • Seçim öncesi ve sonrası gençlik örgütleri ile partimin gençlik odaklı bir yerel yönetim vizyonuna sahip olması adına ortak çalışmalar yürüteceğimi, 
  • Bu vizyonun parti kapsamında sürdürülebilir olması adına gençlik politikalarına ilişkin gündemlere sahip olacağımı ve gençliği doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda gençlik alanında uzman olan danışmanlar ile çalışmalar yürüteceğimi,
  • Türkiye’deki tüm gençlerin; dil, din, ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, tüm evrensel insan haklarından ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından bütüncül ve eksiksiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağımı ve bu hakları güvence altına alacak bir yerel yönetim vizyonu ve misyonu geliştireceğimi,
  • Bu hakların etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak adına partimizden seçilmişlerle/seçileceklerle gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına doğrudan dahiliyeti için stratejiler geliştireceğimi,
  • Partimiz yönetiminde olan/olacak il ve ilçelerin; partimizden seçilmiş/seçilecekler, gençler ve gençlik örgütleriyle beraber stratejik planının oluşturulmasını sağlayacağımı ve gençler ve gençlik örgütlerinin katılımı doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre bütçe ve hizmetler oluşturulmasını sağlayacağımı,
  • Bu süreçte gençlik tanımının farklı dil, din ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf gibi sosyal grupları içinde barındırması sebebiyle homojen bir kavram olmadığının farkında olarak; çalışan çalışmayan, okuyan okumayan ve ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin ihtiyaç, hak ve taleplerinin farklılık göstereceğini dikkate alacağımı ve bu bağlamda yerel gençlik gündemlerini takip ederek makro ve mikro politikalar geliştirilmesini sağlayacağımı,
  • Seçilmiş/seçilecek adayların kent konseylerini kurmalarına ve var olan konseyleri güçlendirmeleri için teşvikler sağlayacağımı,

bu sözleşmeye imzacı olarak taahhüt ederim.

#KaçGençVar? Seçim 2024

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi genç temsilini, gençlik haklarını ve gençlerin taleplerini gündeme taşımak amacıyla #KaçGençVar kampanyasını başlattık. Kampanya ile karar alıcılardan, siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden ve adaylardan gençlik örgütlerinin ve gençlerin karar alıcı mekanizmalara anlamlı katılımını sağlamalarını, genç aday sayısını arttırmalarını, alan açmalarını, alanı genişletmelerini ve kendi sözlerine gençleri eklemelerini talep ediyoruz.

Kampanya metnini okumak için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar