Bu mücadelenin destekçisi değil ortağıyız: Onur Ayımız kutlu olsun!

Haziran 1969’da New York’ta Stonewall Inn’de gerçekleşen polis baskınının ardından başlayan direniş, simgeleşerek tüm dünyada Onur Ayı’nın başlangıcı oldu. Bu direnişin ruhu, bugün Türkiye’de 40 yılı aşan LGBTİ+ hak mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Her yıl Haziran ayında, bu mücadelenin kazanımlarını hatırlıyor ve kayıplarımızı anıyoruz.

Onur Ayı boyunca, sadece direnişi hatırlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşadığımız hak ihlallerini ve ayrımcılığı dile getiriyor, kaybettiklerimizin yasını tutuyoruz. Kazandığımız zaferleri kutlarken sokakları, caddeleri onur yürüyüşleriyle dolduruyoruz. Meydanlardan taşıyor, her geçen gün daha da kalabalıklaşıyoruz.

2014’te on binleri bulan Onur Yürüyüşü’nün ardından 2015 yılında başlayan Onur Yürüyüşü yasakları beraberinde etkinlik yasaklarını getirdi. LGBTİ+’lara sokakları yasaklayanlar gözünü var olduğumuz tüm kamusal alanlara dikti. İstanbul sözleşmesi hedef alındı, LGBTİ+’lara yönelik işlenen nefret suçları cezasızlık politikalarıyla ödüllendirildi. Yaratılan kutuplaştırma iklimiyle bu ülkenin eşit yurttaşları olan LGBTİ+’ların yaşam hakkı yok sayıldı.

Türkiye’de LGBTİ+ olmak temel hak ve özgürlüklere erişimde engel oluştururken genç LGBTİ+’lar, hem genç olmanın hem de LGBTİ+ olmanın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor. Bu çift yönlü ayrımcılık, eğitimden sağlığa, iş hayatından sosyal yaşama kadar her alanda hissediliyor. Artan baskı ve şiddet ortamında nefret politikalarının hedefi olan genç LGBTİ+’lar okullarda akran zorbalığı, iş yerlerinde ayrımcılık ve sosyal alanlarda dışlanma ile mücadele ediyor. Sözde “aile”nin korunmasına ilişkin politikalar, LGBTİ+’lara yönelik sistematik şiddet ve nefreti aklamaya çalışıyor. Bu durum, LGBTİ+’ların özgür ve eşit bir yaşam sürmelerini engelliyor.

GoFor olarak, 57 üye örgütümüzle birlikte, bu mücadelenin destekçisi değil, doğrudan ortağıyız: Bizler, nefret ve ayrımcılığa karşı dayanışmanın ve birlikte mücadelenin önemini vurguluyoruz. Başta siyasi partiler olmak üzere, karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları, dayanışma ağları, meslek örgütleri, hak mücadelesinin bir parçası olan herkesi bugün, adil bir toplum inşası için üzerimize düşen görevi üstlenmeye, LGBTİ+’lara yönelik nefrete karşı bir arada olmaya çağırıyoruz.

Bugün, bir kez daha Stonewall’un cesur ruhunu ve Türkiye’deki 40 yılı aşkın hak mücadelesini selamlıyoruz. Kaybettiklerimizin anısını yaşatmak, hayatta kalanların haklarını savunmak ve geleceğimizi birlikte inşa etmek için buradayız.

Umuttan, inanmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmiyoruz. Onur Ayımız kutlu olsun!

GoFor
Gençlik Örgütleri Forumu

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar