Biz De Varız Arama Konferansı

“Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve Ulusal Demokratik Enstitü (NDI Türkiye) tarafındançevrimiçi olarak düzenlenen “Biz de Varız Arama Konferansı” 22 Şubat 2022 Salı Günü siyasi partilerden, akademiden, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin, kadın/gençlik hakları alanında çalışan aktivistlerin ve Biz de Varız programı katılımcısı kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.
39 kadının bir araya geldiği Biz de Varız Arama Konferansı’nda genç kadınların yerel siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımının önündeki engellerin nasıl kaldırılabileceği üzerine tartışıldı, çözüm önerileri geliştirildi ve bu çözüm önerilerinin hayata geçmesi için kurulabilecek ortaklıklar tartışıldı. Tartışmalar ve öneriler bu raporda bulunabilir.”