Bir günü değil, her günü istiyoruz: 8 Mart kutlu olsun!

Bir 8 Mart’ı daha artan yoksulluk, şiddet ve baskı ile karşılıyoruz. Ama derinleşen sadece karşı karşıya kaldığımız çoklu krizler ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği değil. Kadınların mücadelesi de, sesi de, dayanışması da gün geçtikçe derinleşiyor. Genç kadınlar bir günü değil, her günü istiyor!

Ekonomik krizden en çok etkilenen grupların başında genç kadınlar geliyor. Genç kadınlar, her geçen gün daha fazla güvencesiz çalışma ve işsizlikle karşı karşıya kalıyor; artan ev içi bakım yükünü genç kadınlar üstleniyor. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın sayısı hızla artıyor. Krizle birlikte en çok kadınlar yoksullaşıyor, ilk önce genç kadınlar kamusal alandan uzaklaşıyor.

Öte yandan iktidar, “toplumsal cinsiyetle” olan kavgasını sürdürüyor. Kadınların ailenin bir uzantısı olarak gören aileci yaklaşım, devlet politikalarının her alanında etkisini artırırken toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik ve şiddete karşı mücadele de engellenmeye çalışılıyor. Bir yandan kadın ve LGBTİ+ örgütleri üzerindeki devlet baskısı artarken bir yandan da üniversitelerde alanda çalışan kulüplerin ve cinsel tacizi önleme kurullarının bir kısmı kapatıldı, kalanlar ise kapatılma riski ile karşı karşıya.

Bütün bunlara rağmen, genç kadınlar ve LGBTİ+’lar eşit ve özgür bir yaşam için mücadele etmeye devam ediyor. Yasaklara, baskılara, şiddete karşı bir araya geliyor, yoksulluğa ve umutsuzluğa karşı dayanışıyor, umudu yeşertmeye devam ediyoruz. GoFor olarak 57 üye gençlik örgütü ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, şiddete, ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı gençlik çalışması yürütüyor, bu çerçevede gençlik politikalarının üretilmesi için savunuculuk faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu 8 Mart’ta;
Depreme dayanıksız şehirlerde ve KYK yurtlarında güvensiz bir yaşamı, evde şiddeti, işyerinde sendikalaşmanın engellenmesini, sömürüyü, mobbingi ve ücret eşitsizliğini, sokakta tacizi, kamusal alanda görünmez olmayı, siyasette duyulmamayı kabul etmiyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını, genç kadın yoksulluğu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele için acil eylem planı hazırlanmasını talep ediyoruz!

Bir günü değil, her günü istiyoruz: 8 Mart kutlu olsun!

GoFor
Gençlik Örgütleri Forumu

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar