Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi’nde “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da Büyüyen Gençlik Çalışmaları Semineri”ne katıldık.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Gençlik Ortaklığı tarafından Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi (Bonn Süreci) kapsamında 29-30 Kasım 2023 tarihlerinde Romanya Bükreş’te düzenlenen seminerde yer aldık. Türkiye Delegasyonu’nun bir parçası olarak katıldığımız seminer, “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da Büyüyen Gençlik Çalışmaları: bilgi, gerçekler ve gelecek için fikirler” başlığıyla düzenlendi. Seminere GoFor adına Doğaya Dönüş Derneği’nden Selçuk Aslan yer aldı.

Seminer, araştırmacılar, politika yapıcılar, gençlik çalışanları, gençlik merkezleri, kamu sektörü temsilcileri, profesyonel ve gönüllü gençlik çalışanları, gençlik kuruluşları, gençlik temsilcileri ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Toplam 55 kişinin katıldığı seminer, gençlik çalışmalarının geliştiği bağlamı, bugünkü zorluklara yanıt verme biçimlerini, ulusal, yerel ve bölgesel düzeylerde nasıl geliştiğini detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlayarak Görünür Değer Bölgesel Semineri ve Sempozyumu’nun devamı olarak düzenlendi.

Güçlü bir akran-öğrenme boyutuna sahip olan seminer, iyi uygulamaların belirlenmesi ve geliştirilmesi yanı sıra özellikle Görünür Değer el kitabı, taslak Gençlik Çalışması Stratejileri el kitabı ve Gençlik Çalışması Tavsiye Kararı’nın gözden geçirilmesine odaklandı. Bununla birlikte, gençlik çalışmasının tanınması modelleri ve Avrupa gençlik çalışması ekosisteminin haritalandırılması için iki tematik çalışma aracılığıyla araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılmasına katkı sunuldu.

Ayrıca, Güneydoğu ve Doğu Avrupa’da güçlendirilmiş, yapılandırılmış ve tanınmış bir gençlik çalışması için gereken desteğe dair aktif bir diyaloğa olanak sağladı ve Gençlik Ortaklığı ile Avrupa düzeyindeki aktörlerin bu iki bölgedeki gelecekteki girişimleri nasıl destekleyebileceği üzerine düşünmeye imkan tanıdı.

Etkinlik sonucunda elde edilen başlıca çıktılar şunlardır: 

  • Gençlik Ortaklığı aracılığıyla toplanan gençlik çalışmalarının geliştirilmesine ilişkin araştırma bulgularının ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması.
  • Gençlik Ortaklığı’nın çeşitli proje ve faaliyetlerinde yer alan ve bunları destekleyen gençlik çalışmaları uzmanları ağının kapasitelerinin geliştirilmesi.
  • Bir sonraki Gençlik Ortaklığı programlama dönemi için Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da gençlik çalışmalarının geliştirilmesi için gerekli hedefler, öncelikler ve destek konusunda pratik sonuçlar.
  • Avrupa Gençlik Araştırmacıları Havuzu (PEYR) danışma grubu ile bir sonraki programda EYWA uygulamasının araştırma boyutunun güçlendirilmesi ve Gençlik Ortaklığı’nın iki ağının – PEYR ve gençlik politikası muhabirleri için Avrupa Bilgi Merkezi – bu çalışmayı nasıl daha iyi destekleyebileceği üzerine düşünceler.
  • Bir sonraki Avrupa Gençlik Çalışmaları Konvansiyonu için fikirler.
  • Gençlik Ortaklığı tarafından geliştirilen taslak Gençlik Çalışması Stratejileri el kitabı hakkında geri bildirim.

Seminer sunumlarına ve süreçle ilgili daha fazla kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar