9 Başlıkta Seçim 2024: Yeniden Refah Seçim Beyannamesinde kaç genç var?

İnceleme için tıklayın.

Yeniden Refah Partisi’nin 2024 Yerel Seçimleri’ne ilişkin olan beyannamesini inceledik. Yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımı içeren beyannameyi gençlik hakları kapsamında 9 ayrı başlıkta ele aldık. 

Bu başlıkları; gençlik tanımı, gençlik hakları ve yerel gençlik politikası, gençlik katılımı, toplumsal cinsiyet, genç kadınlar ve genç LGBTİ+’lar, genç istihdamı, beceri geliştirme ve kültür-sanat, barınma, sağlık ve psikososyal destek ve son olarak da  çevresel sürdürülebilirlik ve adalet olarak belirledik.

Seçim beyannamesine ilişkin incelememiz gösteriyor ki Yeniden Refah;

  1. “Ahlaklı belediyecilik” yaklaşımı çerçevesinde Parti’nin kendi normlarıyla tanımlanan ideal bir gençlik tanımına ve bu kapsamda gençleri nesneleştiren bir niteliğe sahip.
  2. Gençlerin sahip oldukları hakları ahlak üzerinden kurgulayarak bu hakları sahip oldukları görece evrensel, nesnel ve hukuksal zemininden koparmakta ve bu bağlamda gençlik haklarına olan erişimi Parti’nin kendi normlarına sahip gençlere sınırlandırma riski taşıyan bir yerel gençlik politikası oluşturuyor.
  3. Gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına olan katılımını “hizmet götürme” yaklaşımıyla ele alıyor ve bu kapsamda gençler tarafından kurgulanan ve koordine edilen bir gençlik katılımı vizyonundan uzak.
  4. Toplumsal cinsiyet normları etrafında şekillenen bir yaklaşımla genç kadınları sosyal, ekonomik ve siyasal olarak daha da marjinalize ediyor ve LGBTİ+’lara açık nefret söylemlerinde bulunarak temel hak ve özgürlüklerini ihlal ediyor.
  5. Gençlere yönelik oluşturulacak yeni istihdam fırsatlarına ve bu fırsatlara gençlerin erişimine dair somut eylem planlarına sahip olmayarak gençlerin güvenceli, temel geliri karşılayan ve kendi potansiyellerini gerçekleştirebileceği nitelikte işlerde istihdam edilmesini temin eden bir yaklaşımdan uzak.
  6. “Hizmet götürme” odaklı bir yaklaşımla beceri geliştirme ve kültür sanat alanında gençleri bu hizmetlerin katılımcısı değil, yararlanıcısı olarak ele alıyor.
  7. Barınma krizini öğrencilik durumuna indirgeyerek ve bu krizin nedenselliğini basit bir arz-talep örtüşmezliği üzerinden ele alarak gençlerin barınmaya olan erişimini sağlamada etkisiz bir niteliğe sahip.
  8. Gençlere yönelik sağlık ve psikososyal destek hizmetlerini ihtiyaç odaklı ele almaktansa sorun odaklı ele alarak bu alanda ilerici ve etkili bir vizyondan uzak.
  9. Gençlerin iklim ve diğer çevre krizleri karşısındaki kırılganlıklarını göz ardı ederek bu bağlamda yaşanılan derin hak ihlallerini sürdüren bir yaklaşıma sahip.

Bu bulgular ışığında GoFor olarak, Yeniden Refah’ın yerel seçim vizyonunu gençlerin yaşadığı çeşitli sosyal, ekonomik ve siyasal yapısal sorunları çözüme ulaştırmada ilericilikten, etkililikten ve sürdürülebilirlikten oldukça uzak olduğunu vurguluyoruz.

İnceleme için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar