9 başlıkta Seçim 2024: Saadet Seçim Beyannamesinde kaç genç var?

İnceleme için tıklayın.

Saadet Partisi’nin  “Daha İyi Bir Yaşam Senin Hakkın Türkiye” başlıklı 2024 Yerel Seçimleri’ne ilişkin olan beyannamesini inceledik. Yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımı içeren beyannameyi gençlik hakları kapsamında 9 ayrı başlıkta ele aldık. 

Bu başlıkları; gençlik tanımı, gençlik hakları ve yerel gençlik politikası, gençlik katılımı, toplumsal cinsiyet, genç kadınlar ve genç LGBTİ+’lar, genç istihdamı, beceri geliştirme ve kültür-sanat, barınma, sağlık ve psikososyal destek ve son olarak da  çevresel sürdürülebilirlik ve adalet olarak belirledik.

Seçim beyannamesine ilişkin incelememiz gösteriyor ki Saadet;

  1. Gençlik homojen bir grup olarak tanımlanmakta; kapsayıcı bir gençlik tanımı sunmamaktadır.
  2. Manevi değerler çerçevesinde kurgulanan teleolojik bir yaklaşım neticesinde gençlik haklarını hukuksal ve evrensel zemininden koparan bir niteliğe sahip olup, bu haklara olan erişimi belli bir grubun erişimiyle sınırlandırma riski taşıması sebebiyle gençlik hakları temelli bir yaklaşımdan tamamen kopuktur.
  3. Gençlik katılımına dair özel olarak tasarlanması gereken katılım mekanizmalarından bahsedilmemiştir. Bu nedenle, beyannamede bahsedilen katılımcı demokrasi mekanizmalarına halihazırda dezavantajlı olan grupların katılımının sağlanamaması riski vardır.
  4. Genç kadın ve LGBTİ+’ların talep ve ihtiyaçlarına yönelik beyanlar bulunmamaktadır.
  5. Genç işsizliğinin yapısallığını göz ardı ederek sorumluluğu gençlere yükleyen bir politik vizyona sahip olup bu bağlamda gençlerin güvenceli istihdama olan erişimini daha da kısıtlayacak bir misyon geliştirmektedir.
  6. Gençlere yönelik beceri geliştirme ve kültür sanat hizmetlerinde gençler, yalnızca bu hizmetlerin yararlanıcı olarak konumlandırılmıştır.
  7. Barınma krizine dair oldukça yetersiz ve eksik nitelikte beyanlara sahip olup, var olan beyanlarda da krizin sosyal ve ekonomik yapısal sebeplerini göz ardı eden bir yakşaıma sahiptir.
  8. Gençlere yönelik sağlık ve psikososyal destek hizmetlerine dair beyan bulunmamakta; gençlerin bu yöndeki talepleri ve ihtiyaçları göz ardı edilmektedir.
  9. Gençlerin iklim ve diğer çevresel krizler karşısındaki kırılganlıklarını ve bu bağlamda yaşadıkları derin hak ihlallerini sürdüren bir yaklaşıma sahiptir.

Bu bulgular ışığında GoFor olarak, Saadet Partisi’nin yerel seçim vizyonunu gençlerin yaşadığı çeşitli sosyal, ekonomik ve siyasal yapısal sorunları çözüme ulaştırmada ilericilikten, etkililikten ve sürdürülebilirlikten oldukça uzak olduğunu vurguluyoruz.

İnceleme için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar