9 başlıkta Seçim 2024: MHP Seçim Beyannamesinde kaç genç var?

İnceleme için tıklayın.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP)  “Üretken Belediyecilik” başlıklı 2024 Yerel Seçimleri’ne ilişkin olan beyannamesini inceledik. Yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımı içeren beyannameyi gençlik hakları kapsamında 9 ayrı başlıkta ele aldık. 

Bu başlıkları; gençlik tanımı, gençlik hakları ve yerel gençlik politikası, gençlik katılımı, toplumsal cinsiyet, genç kadınlar ve genç LGBTİ+’lar, genç istihdamı, beceri geliştirme ve kültür-sanat, barınma, sağlık ve psikososyal destek ve son olarak da  çevresel sürdürülebilirlik ve adalet olarak belirledik.

Seçim beyannamesine ilişkin incelememiz gösteriyor ki MHP;

  1. Gençleri “ideal” bir gençlik tanımı içerisinde nesneleştiren bir gençlik tanımına sahiptir.
  2. Gençlerin öznelliklerini derin bir biçimde ihlal eden araçsal bir yaklaşım doğrultusunda gençlik hakları temelli bir yaklaşımının tamamen karşısında konumlanan bir niteliğe sahiptir.
  3. Gençlik katılımına dair politik vizyon ve misyondan tamamen noksan bir niteliğe sahip olarak gençlik katılımını göz ardı etmektedir.
  4. Kadınları toplumsal cinsiyet normları içerisinde tanımlayan ve LGBTİ+’lara karşı ayrımcı söylemler üretmektedir.
  5. Gençlerin güvenceli istihdama olan erişimlerini sağlamaya dair oldukça yetersiz ve belirsiz bir politik vizyona sahiptir.
  6. Gençlere yönelik beceri geliştirme ve kültür-sanat faaliyetlerinde gençleri yalnızca yararlanıcı olarak tanımlayan bir yaklaşıma sahiptir.
  7. Barınma krizinin ekonomik ve toplumsal yapısal sebeplerini göz ardı eden ve gençlerin barınmaya olan erişimlerini aileci bir yaklaşıma daha da kısıtlayan bir yaklaşıma sahip.
  8. Gençlere yönelik sağlık ve psikososyal destek hizmetlerini ihtiyaç yerine sorun odaklı ele alarak gençlerin bu hizmetlerden anlamlı ve etkili bir biçimde yararlanmalarını kısıtlamaktadır.
  9. Gençlerin iklim ve diğer çevresel krizler karşısındaki kırılganlıklarını ve bu bağlamda yaşadıkları derin hak ihlallerini sürdüren bir yaklaşıma sahiptir.

Bu bulgular ışığında GoFor olarak, MHP’nin yerel seçim vizyonunu gençlerin yaşadığı çeşitli sosyal, ekonomik ve siyasal yapısal sorunları çözüme ulaştırmada ilericilikten, etkililikten ve sürdürülebilirlikten oldukça uzak olduğunu vurguluyoruz.

İnceleme için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar