9 başlıkta Seçim 2024: İYİ Parti Seçim Beyannamesinde kaç genç var?

İnceleme için tıklayın.

İYİ Parti’nin “Türkiye için En İyisi” başlıklı 2024 Yerel Seçimleri’ne ilişkin olan beyannamesini inceledik. Yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımı içeren beyannameyi gençlik hakları kapsamında 9 ayrı başlıkta ele aldık. 

Bu başlıkları; gençlik tanımı, gençlik hakları ve yerel gençlik politikası, gençlik katılımı, toplumsal cinsiyet, genç kadınlar ve genç LGBTİ+’lar, genç istihdamı, beceri geliştirme ve kültür-sanat, barınma, sağlık ve psikososyal destek ve son olarak da  çevresel sürdürülebilirlik ve adalet olarak belirledik.

Seçim beyannamesine ilişkin incelememiz gösteriyor ki İYİ Parti;

  1. Gençlerin homojen bir grup olarak ele almadığını belirtse de kapsayıcılıktan uzak bir gençlik tanımı sunuyor; farklı gençlik gruplarının ihtiyaç ve taleplerini göz ardı ediyor.
  2. Gençler üzerine olan yaklaşım ve beyanları gençlik hakları temelinden uzak bir konumda yer alarak gençlerin karşılaştığı hak ihlallerini derinleştirerek sürdürecek bir niteliğe sahip.
  3. Gençlik katılımına dair bir beyanda bulunmayarak gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına katılımını göz ardı ediyor.
  4. Genç kadınlara ve genç LGBTİ+’lara yönelik herhangi bir beyan oluşturmuyor. Bu grupların örgütlenme özgürlüğü, sağlık kurumlarına erişim, işsizlik, derinleşen yoksulluk, eğitime erişim, ulaşım vb. konulardaki hak ve taleplerini yok sayıyor.
  5. Genç işsizliğinin sosyal, ekonomik ve politik yapısal dinamiklerini göz ardı ediyor ve etkili ve sürdürülebilir bir genç istihdamı yaklaşımından uzaklaşıyor.
  6. Gençlere yönelik beceri geliştirme ve kültür sanat aktiviteleri, gençlerin bu alandaki talepleri ve ihtiyaçları düşünüldüğünde yetersiz.
  7. Barınma krizinin gençlik özelinde olan yansımasını göz ardı eden nitelikte olup, bu spesifik durumu ilerici, etkili ve sürdürülebilir bir içimde çözebilmekten uzak.
  8. Gençlere yönelik psikososyal destek hizmetlerine ilişkin beyanlar, gençlerin ihtiyaçlarını gözetmekten uzak ve gençleri korunması gereken bireyler olarak ele alıyor.
  9. Gençlerin iklim ve çevre konusundaki özel konumunu göz ardı eden ve gençlik odaklı bir yaklaşıma sahip olmayan yerel yönetim vizyonu, gençlerin mevcut kırılgan durumunu ve bu bağlamda deneyimlediği hak ihlallerini sürdürecek bir nitelikte.

Bu bulgular ışığında GoFor olarak, İYİ Parti’nin yerel seçim vizyonunu gençlerin yaşadığı çeşitli yapısal sorunları çözüme ulaştırmada ilericilikten, etkilikten ve sürdürülebilirlikten uzak olduğunu vurguluyoruz.

İnceleme için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar