9 başlıkta Seçim 2024: DEM Parti Seçim Bildirgesinde kaç genç var?

İnceleme için tıklayın.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) “Yerel Demokrasi ile Özgür Kentlere” ve “Kadın İradesiyle Yerel Demokrasi” başlıklı 2024 Yerel Seçimleri’ne ilişkin olan bildirgelerini inceledik. Yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımı içeren bildirgeleri gençlik hakları kapsamında 9 ayrı başlıkta ele aldık.

Bu başlıkları; gençlik tanımı, gençlik hakları ve yerel gençlik politikası, gençlik katılımı, toplumsal cinsiyet, genç kadınlar ve genç LGBTİ+’lar, genç istihdamı, beceri geliştirme ve kültür-sanat, barınma, sağlık ve psikososyal destek ve son olarak da  çevresel sürdürülebilirlik ve adalet olarak belirledik.

Seçim bildirgesine ilişkin incelememiz gösteriyor ki DEM Parti;

  1. Gençliğin içinde barındırdığı farklı kimliklere ve dolayısıyla gençliğin farklı ihtiyaç ve taleplerinin bilince bir gençlik tanımına sahip.
  2. Gençlik haklarını odağına oturtan ve bu kapsamda kapsamlı yerel gençlik politikası vizyonuna sahip.
  3. Gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına katılımını önceliyor.
  4. Genç kadın ve LGBTİ+’ları kapsayıcı bir gençlik politikaları yaklaşımına sahip.
  5. Gençlerin kendilerini gerçekleştirebilmesini önceleyen ve gençlik hakları çerçevesinde geliştirilmiş bir genç istihdamı stratejisine sahip.
  6. Gençlerin mesleki, kültürel ve sanatsal olarak kendini gerçekleştirebileceği kapsamlı politikalara sahip.
  7. Barınma krizinin yapısal sorunlarını gören ve bu kapsamda ilerici bir vizyon-misyon tutarlılığına sahip.
  8. Sağlık ve psikososyal hizmet stratejilerine ihtiyaç değil sorun odaklı yaklaşıldığı için gençlerin varolan sorunlarına çözüm olacak bütüncüllükten uzak.
  9. Gençlik odaklı bir iklim ve çevre stratejisine sahip olmaması sebebiyle gençlerin iklim ve diğer çevre krizleri karşısındaki spesifik kırılganlıklarını “yurttaş” ve “insan” hakları çerçevesinde eriterek göz ardı etme potansiyeli taşıyor.

Bu bulgular ışığında GoFor olarak, DEM Parti’nin yerel yönetim vizyonunu gençliğin mevcut karşılaştığı çeşitli yapısal sorunları çözüme ulaştırmada oldukça ilerici, etkili, sürdürülebilir ve kapsamlı bir nitelikte bulduk. İncelemede belirtilen sağlık ve psikososyal destek ve iklim/çevre politikalarına dair olan yapıcı eleştirilerimizin dikkate alınması, DEM Parti’nin gençlik hakları ve politikaları bakımından kendini daha ileriye taşıyabileceği bir alana sahip olmasını sağlayabilir.

İnceleme için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar