9 başlıkta Seçim 2024: CHP Seçim Bildirgesinde kaç genç var?

İnceleme için tıklayın.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “İşimiz Gücümüz Türkiye” başlıklı 2024 Yerel Seçimlerine ilişkin bildirgesini inceledik. Yerel yönetimlere ilişkin yaklaşımı içeren bildirgeyi gençlik hakları kapsamında 9 ayrı başlıkta ele aldık. 

Bu başlıkları; gençlik tanımı, gençlik hakları ve yerel gençlik politikası, gençlik katılımı, toplumsal cinsiyet, genç kadınlar ve genç LGBTİ+’lar, genç istihdamı, beceri geliştirme ve kültür-sanat, barınma, sağlık ve psikososyal destek ve son olarak da  çevresel sürdürülebilirlik ve adalet olarak belirledik.

Seçim bildirgesine ilişkin incelememiz gösteriyor ki CHP;

  1. Gençlik tanımını öğrenciliğe indirgeyerek kapsamlı bir niteliğe sahip değil.
  2. Gençlik hakları ve politikaları bakımından oldukça yüzeysel, yetersiz ve öğrenci odaklı bir yaklaşıma sahip.
  3. Gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına katılımını göz ardı ediyor.
  4. Genç kadın ve LGBTİ+’lara yönelik politik vizyona sahip değil.
  5. Sosyal demokrasi ilkelerinden uzakta bir istihdam vizyonu doğrultusunda güvencesiz istihdamı teşvik ediyor.
  6. Gençlerin kültür sanat üretimlerinin destekleneceğini belirtiyor. Ancak, gençleri yalnızca hizmet alan bireyler olarak konumlandırarak kültürel mekanizmalara ve mekanlara dair karar alma süreçlerine gençleri dahil etmeyi hedeflemiyor.
  7. Barınma krizinin yapısal sorunlarını odağına oturtarak ilerici bir vizyon-misyon tutarlılığına rağmen yalnızca öğrenci odaklı bir yaklaşıma sahip.
  8. Gençlik odaklı sağlık ve psikososyal destek hizmetleri stratejilerine sahip değil.
  9. Çevre/iklim sorunları ışığında gençleri kırılganlaştıran faktörleri ortadan kaldırmayı öngörmüyor.

Bu bulgular ışığında GoFor olarak, CHP’nin yerel seçim vizyonunu özellikle gençlik açısından oldukça yüzeysel, yetersiz, kapsamsız, etkililikten ve sürdürülebilirlikten uzak buluyoruz. Bu doğrultuda, CHP’nin Türkiye’deki gençlerin yaşadığı sorunlara çözüm getirebilecek pratiklere dair bir vizyona sahip olmadığı sonucuna varıyoruz.

İnceleme için tıklayın.Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar