4. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Değerli Gençlik Örgütleri Forumu Üyesi Örgüt Başkanları, Temsilcileri ve Saygıdeğer Kamuoyu,

4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın yapılmasına karar vermiştir. Toplantının 31 Ekim 2018 günü saat 16.00’da Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:43/1 Çankaya Ankara adresindeki dernek merkezinde yapılmasına; toplantı yeter sayısı sağlanamazsa Genel Kurul’un çoğunluk şartı aranmaksızın 1 Aralık 2018 günü saat 10.00’da Bera Otel’de Ziya Gökalp Bulvarı No: 58 Çankaya – Ankara adresinde toplanmasına ve toplantı çağrısı ile gündemin websitesinde yayınlanarak duyurulmasına karar verilmiştir.

Aşağıdaki duyuruda göreceğiniz üzere, örgütünüzün karar alma mekanizması tarafından yetkilendirilmiş (ve belgelerini GOFOR’a göndermiş) temsilcinizin toplantıya katılımı zorunludur.

Sorularınız için: hasanoguzhan.aytac@go-for.org

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar