2024 Türkiye Yerel Seçimlerine ilişkin Deklarasyon yayında!

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde; belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve muhtar azaları belirlenecek.

Deklarasyonu incelemek için tıklayın.

31 Mart 2019’da yerel yönetimleri belirlemek için yapılan seçimlere bir göz atalım. Yüksek Seçim Kurulu’nun belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyelerinden elde ettiği verilere göre 18-29 yaşlarındaki seçmenler toplam seçmenin %24,21’ini oluşturuyor. Aynı yaş grubundaki genç adaylar ise tüm adaylara oranla yalnızca %14,45’lik bir dilimi temsil ediyor. Genç adayların %6,9’u seçiliyor ve genç seçilmişler tüm seçilmişlerin sadece %5,08’ini oluşturuyor.

Gençler, yerel ve bölgesel düzeyde kendilerini etkileyen kararlar alınırken gerçek bir söz hakkına sahip olmalılar. Ancak, çoğu karar verme mekanizmasında olduğu gibi yerel yönetimlerde de gençlerin yeterli temsiliyeti yok. Yerel yönetimler, katılıma en açık birimler olmasına rağmen, gençlerin katılımı yeterince gerçek ve anlamlı değil. Gençlerin katılımını güçlendirmek için gençlerle birlikte yerel ve bölgesel yönetimler başta olmak üzere diğer herkesin çalışması gerekiyor.

Türkiye’de gençlik hakları alanında çalışmakta olan 57 üye örgütü ile GoFor olarak 2024 yerel seçimlerine yönelik taleplerimizi içeren deklarasyonu ilan ediyoruz. 

Gençlik örgütlerinin ve gençlerin karar alıcı mekanizmalara anlamlı katılımının sağlanabilmesi amacıyla hazırladığımız deklarasyon; siyasi partiler, belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları, muhtar adayları, Yüksek Seçim Kurulu, ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütlerinden taleplerimizi içeriyor.

Seçim öncesi, süreci ve sonrasında; 

  • tüm üye örgütlerimiz ile gençler ve gençlik örgütleri tarafından ifade edilen mevcut taleplerimizin hangi aşamada olduğunu ve güncel durumunu görmek için izleme faaliyetleri gerçekleştireceğimizi,
  • günümüzün eşit yurttaşları olan gençlerin kendilerini doğrudan ya da dolaylı olarak  etkileyen kararlar alınırken, sahip oldukları söz ve karar alma haklarına erişebilmeleri için gerekli alanları yaratmaya ve genişletmeye çalışacağımızı, 
  • genç adayları desteklemek, gençlerin taleplerini kamuoyuna ve karar alıcılara iletmek ve gençler için bilgi merkezi olmak amacıyla çalışmalar yürüteceğimizi,
  • gençlerin karar alma mekanizmalarına haklı ve anlamlı katılımlarını desteklemek için faaliyet göstermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara, Türkiye’nin her bölgesinde çalışma yürüten üye örgütlerimiz ile birlikte katkı sunmaya hazır olduğumuzu,

 beyan ediyoruz.

2024 Türkiye Yerel Seçimlerine ilişkin taleplerimizi ve beyanlarımızı içeren deklarasyonu incelemek için tıklayın.

Sosyal Medya

Arama

Önerilen Yazılar